Tina har drygt 20 års erfarenhet som ledare inom HR och Talent Acquisition i tech-företag där tillväxt och/eller förändring varit en del av vardagen, till exempel Nordnet, NetEnt, Tobii och Mynewsdesk.

Hon har också arbetat internationellt, bland annat som Global HR Director för Tobii Dynavox, med strategiskt och praktiskt arbete i sammanslagningen av Tobii Dynavox svenska och amerikanska verksamheter.

I sina uppdrag ligger Tinas fokus på att stötta företag och ledare med expertis inom ledarskap, företagskultur, organisationsutveckling och medarbetarengagemang.

Tina har bland annat faciliterat projekt där syftet har varit att identifiera, implementera och aktivera företagskultur, där ledarskapsutveckling och medarbetarengagemang har varit tydliga framgångsfaktorer. Hon har också etablerat skräddarsydda ledarskapsprogram, med fokus på hur man leder i förändring.

Tina har också gjort flertalet insatser på olika HR-funktioner där hon stöttat i arbetet med att effektivisera och modernisera arbetet; exempelvis har hon byggt strategi, plan och aktiviteter för strategisk kompetensförsörjning, och implementerat verktyg för medarbetarengagemang, samt onboarding-process.

Tina har studerat företagsekonomi med inriktning Organisation & Ledarskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.