Hur kan vi hjälpa till?

Talent management – en tillbakablick

av Tina Sörqvist

2021-06-01

Den 4 juni 2021 är det sista svarsdagen på vår enkät Talent Management Barometern 2021. Det ska bli spännande att snart få fördjupa mig i all statistik, samt analysera vad alla ni som svarat på enkäten berättar för oss om nuläget, framtiden och vad ni ser som viktigt inom ledarskap, organisation och talent management nu och för framtiden.

Vi på Stardust har gjort Talent Management Barometern sedan 2011, och vi blickar för det mesta framåt i vårt jobb och våra uppdrag. Men jag ser att nu när jag inväntar resultatet från den senaste enkäten att det finns anledning för en stunds för reflektion över tidigare års resultat.

Under dessa tio år med enkäten så ser vi att cirka 20% av deltagarna varit nöjda med sin talent management – det har under åren hållit sig stadigt runt dessa 20%. Jag är nyfiken på om ni som svarat på årets enkät blivit mer nöjda, mindre nöjda, eller om det fortfarande håller sig kring dessa 20%. Jag vet att talent management kommer vara fortsatt viktigt att fila på, utveckla och jobba aktivt med.

När vi började med vår enkät så var systemstöd för talent management, HR och ledarskap lite av ett skav för många organisationer. Av svaren i de tidigare årens enkät kan man se att de svarande saknade systemstöd och rätt verktyg.

De senare åren har detta hämtat upp sig ser vi på svaren. Nu tror jag att systemstöd kommer finnas kvar på företags önskelistor, men tack vare alla verktyg som kommer och har kommit ut på marknaden så handlar det inte längre om att det saknas verktyg. Det handlar snarare om att välja rätt verktyg. Hur ofta ser vi inte i våra digitala nätverk: ”Har ni jobbat med verktyget xx, kan ni rekommendera det?”. Med alla verktyg som finns till hands så är det av vikt att använda verktygen fullt ut; inte gå bort sig i mängden av olika verktyg; samt att undersöka sina befintliga verktygs kapacitet.

Vi ser också under dessa tio år att talangbegreppet, rekrytering och HR har blivit mer och mer accepterat som strategiskt och viktigt, vilket är något vi på Stardust givetvis missionerat från när vi startade vår verksamhet. Det är kul att se att talangbegreppet har fått genomslag och den plats vid de strategiska diskussionerna som begreppet förtjänar.

Det finns fortfarande företag som behöver hjälp att gå från ett Napoleon-perspektiv mot ett VOKA-perspektiv, och där är vi på Stardust vana att stötta och inspirera i rätt riktning. Det måste inte handla om omvälvande jätteförändringar av en organisation, utan vi kan det där med att låta organisationen ta de steg som den orkar och kan ta just nu.

Så nu blickar vi framåt igen! Jag är så nyfiken på vad vi kommer få för insikter av årets Talent Management Barometer.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest