Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Varför är tillit en viktig nyckel till effektivt ledarskap?

Lästid cirka 3 minuter
Tillit i ledarskap
Missa inte!

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

I en omvärld som snurrar allt snabbare blir det svårare att styra våra organisationer genom ledare som ensamma tar kommandot. Att skapa förutsättningar för tillit blir istället en viktig ingrediens. Men hur?

I ett av mina tidigare blogginlägg pratade jag om att man som ledare behöver kunna växla mellan kontroll och tillit i sin roll som ledare, och nu tänkte jag utveckla tankarna på tillit.

Först en recap om varför tillit idag är en så viktig ingrediens för organisationer. Organisationer och även vi individer befinner oss i en omvärld som i allt större utsträckning karaktäriseras av snabba förändringar, komplexitet och oförutsägbarhet, och det ser inte ut att lugna ner sig på den fronten.

I en sådan omvärld är inte den bästa eller mest effektiva lösningen att ledaren agerar Napoleon, det vill säga att ledaren kontrollerar, pekar med hela handen, och ensam tar kommandot. Som ledare kan du kan inte vara överallt, bestämma allt, veta allt, och ha koll på alla detaljer när det kommer till att fungera och agera i den omvärld som vi befinner oss i.

Som ledare kan du kan inte vara överallt, bestämma allt, veta allt, och ha koll på alla detaljer när det kommer till att fungera och agera i den omvärld som vi befinner oss i.

Det är snarare mer effektivt att du som ledare skapar förutsättningar för att till exempel:

  • bygga gemenskap i teamet;
  • skapa en enad syn på, och förståelse för, organisationens vision, strategi och mål och vad vi som team gör för att nå dit;
  • skapa trygghet i teamet.

Det är här som tillit blir en viktig ingrediens!

Och hur bygger man tillit?

Tillit tar tid att bygga, och fordrar öppenhet samt tydlighet vad gäller uppgift, mål och förväntningar, men det kräver också att du som ledare inte faller tillbaka i den trygga och vana ”kontroll-rollen” när det brinner till och saker kanske inte riktigt går som du vill.

Tänk på vad du själv uppskattar för ledarskap och hur du i din tur vill bli ”ledd”. Du vill troligtvis inte bli detaljstyrd, få exakta instruktioner, eller ständigt bli kontrollerad i ditt jobb. Det vill förmodligen inte dina teammedlemmar heller.

När det kommer till att förstå mer i detalj hur man bygger tillit så rekommenderar jag också att läsa min kollega Philips eminenta blogginlägg där han förklarar David Maisters tillitsekvation. Jag tycker att ekvationen är enkel att förstå och applicera. Kortfattat innebär ekvationen att om man avser bygga tillit så behöver man öka på parametrarna trovärdighet, pålitlighet och närhet, samt minska på parametern självorientering.

Hör av dig till oss på Stardust när du vill prata mer om ledarskap, VUCA, organisation och talent management.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”