Hur kan vi hjälpa till?
Företagskultur på distans

Bygg företagskultur på distans – 6 tips

av Tina Sörqvist

2021-05-18

Hur jobbar man med en företagskultur på distans? Vad kan man som organisation, ledare och medarbetare göra för att hålla företagskulturen vid liv och synlig när restriktioner eller distansarbete omöjliggör våra vanliga kulturbärande aktiviteter och möten? Tydligt är att kulturarbetet måste växlas upp, snarare än att undvikas. Men hur gör man? Här delar vi med oss av flera värdefulla tips.

Prata om företagskulturen

Var noga med att prata om er kultur både i all hands-möten/townhalls, och i enskilda möten med teamen. Slutar man prata om företagskulturen för att mötet är digitalt eller att arbetet är på distans? Det hoppas jag att man inte gör.

Påminn om vad som gör er unika på ett ärligt och äkta sätt. Be medarbetarna berätta vad man upplever som gör er unika. Storytelling kring företagskulturen är fortsatt viktig.

Var noga med att prata om och identifiera de goda exemplen även i en företagskultur på distans. Ja, det är svårare att se dem på distans, därför behövs dialog. Paradoxalt nog behövs mer närvaro och dialog när vi arbetar på distans.

Aktivitet – även på distans

Ha kul aktiviteter med teamet även om det blir digitalt, till exempel frågesport, Kahoot, Pictionary, gissa-vems-lägenhet, etc.

Beroende på situation så är det eventuellt okej att göra utomhusaktiviteter med teamet (i mindre grupper och med hänsyn tillgällande restriktioner), till exempel ordna vandringar med guide, eller utomhusfika. Ha alltid respekt för att inte alla i teamet vill delta.

Workshop om företagskultur

Ha workshops om företagskulturen. Diskutera företagskulturen digitalt i grupper, gärna över team-gränserna: Vad i företagskulturen lever, och vad lever inte? Hur beskriver medarbetarna idag företagskulturen? Vad är goda exempel där företagskulturen syns? Vad är exempel på där företagskulturen inte alls syns eller existerar? Diskutera också hur företagskulturen kan stötta teamet i vardagen.

Opinion kring kulturen

Genomför medarbetarundersökningar eller tempmätningar. Ha koll på vad medarbetarna tycker kring företagskulturen och vad de upplever fungerar och inte fungerar. Även tempmätningar inom andra områden som till exempel hälsa och välbefinnande, ledarskap, och professionell utveckling under pandemin är värdefullt att göra, och ger indikationer på vad man som organisation behöver förbättra.

Stöd till chefer och ledare

Rusta cheferna och ledarna med vad som förväntas av dem i och med ökat distansarbete, och ge dem stöd och träning i detta. Några praktiska tips:

  • Se till att ni har ledarnätverk där ledarna kan bolla utmaningar tillsammans och inspireras av varandra.
  • Ändrade dagliga initiativ: beroende på behoven i teamet och hos individerna så kan det röra sig om att ledarna och medarbetarna har fler spontana telefonsamtal; att medarbetare i större utsträckning teamar ihop med en kollega för att lösa en uppgift (det kan bli roligare så!); att man kör telefonpromenader eller promenader IRL (om alla inblandade är bekväma med det). Att lyssna in och förstå sina medarbetare är alltid viktigt, men i pandemins spår blir detta ännu viktigare.
  • Det kommer också signaler om att medarbetarnas känsla av tillhörighet på sin arbetsplats eller för sin arbetsgivare är ett område som har blivit utarmat under pandemin. Medarbetare upplever inte längre lika stark tillhörighet till just företaget X vid distansarbete, och det här kämpar många organisationer med just nu. Min kollega Johan Eklund berättar om fem konkreta tips på hur man främjar inkludering och tillhörighet när man inte ses IRL.

Ta hjälp av verktyg

Se över era ledarverktyg. Verkligheten för ledarna är digital, är ledarverktygen det? Ett tips är Yomento, en digital on-the-job ledarskapsträning, som varken kräver en kursledare eller att man åker iväg till en kursgård.

Vidare läsning

Om du vill läsa om trender i pandemins spår i en global kontext, så rekommenderar jag McKinseys rapport The future of work after COVID-19, Mina kollegor Björn Haring och Henrik Martin har även ett mycket intressant blogginlägg om framtidens arbetsplats och hybrid working.

Företagskultur på distans – dina tips och idéer

Jag är nyfiken på hur företagskulturen har påverkats av och under pandemin hos er som läser. Jag vill gärna höra era reflektioner, utmaningar, tips och idéer, och hur ni har jobbat med företagskulturen under den här perioden. Välkommen att höra av er till mig, tina.sorqvist@stardustconsulting.se

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest