Hur kan vi hjälpa till?

Affärsstrategi genom dialog, varför det?

av Tina Sörqvist

2021-10-26

I arbetet med Talent Management Barometern 2021, där min kollega Daniel och jag har djupdykt i statistik och intervjuer, ser vi tydliga tecken på att företag har kommit långt i sina kultur- och engagemangsambitioner. Men det släpar fortfarande vad gäller arbetet med till exempel affärsstrategin.

I figuren nedan ser vi bland annat att företag har tendenser till top down-ansats när det kommer till just affärsstrategin.

*VOKA står för Volatilt, Osäkert, Komplext och Ambivalent

Figuren är hämtad från Talent Management Barometern 2021, och den visar hur respondenterna skattat sina organisationer utifrån skalan från Napoleon (traditionell hierarkisk ansats) till VOKA* (agil ansats och ger förutsättningar anpassa sig till en föränderlig omvärld). En rapport från Talent Management Barometern 2021 kommer publiceras inom kort. Håll utkik!

Affärsstrategin ligger ju på ledningsgruppens bord, eller hur? Men hur företaget faktiskt kommer fram till sin affärsstrategi kanske kan utmanas?

Att som medarbetare få bli inblandad och involverad i att forma delar av strategin för företaget blir minst lika viktigt som till exempel lön och förmåner, och vitalt för att få medarbetare att stanna på företaget samt känna tillhörighet. Om detta och mer kan du läsa mer i McKinsey’s artikel This time it’s personal: Shaping the ”new possible” through employee experience.

Affärsstrategi genom dialog

Vi är övertygade om att när ett företag får till en affärsstrategi genom dialog så skapar man en ansvarskänsla och ett äkta engagemang i organisationen.

Det finns tyvärr fortfarande ledningsgrupper som lägger mycket tid på tungt strategiarbete isolerat från resten av organisationen. Man tappar då värdefulla perspektiv och tillfällen till att skapa engagemang när man arbetar med top down affärsstrategi i en traditionell modell. Det finns därför en stor potential att bygga starkare engagemang med hjälp av att bygga sin affärsstrategi genom dialog.

Det finns en risk att de organisationer som prioriterar kultur och engagemang men missar kopplingen till strategi-dialogen inte når full effekt, eller ännu värre, missriktar engagemanget och kulturen. Vi vet att de företag som etablerar ett smidigt arbetssätt för att jobba fram sin affärsstrategi genom dialog ligger bra till för att skapa ett engagemang på riktigt. Och insatsen medför säkerligen fler fördelar som till exempel en mer tonsäker strategi, fler självdrivande medarbetare, ökad motivation, lättare att attrahera nya stjärnor, ökad eNPS.

Det finns naturligtvis fler områden som gynnar och skapar engagemang i en organisation, och fler fördjupningsområden finns till exempel i de olika skalorna i vår Napoleon-VOKA-bild ovan.

 

 

 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest