Företagskultur

Skapa en stark och affärsdrivande företagskultur

Visste du att en stor del av ett företags lönsamhet går att härleda till företagskulturen? Och att starka kulturer utvecklas inifrån och ut? Kulturer liksom människor är dock föränderliga och behöver ständigt utvecklas. Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur, med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Något som bidrar till rätt beteenden och mer välgrundade beslut i en alltmer komplex värld.

Vi har nycklarna, oavsett om det handlar om att identifiera och renodla befintliga beteenden, helt förändra kulturen eller få ihop två kulturer som vid en fusion eller ett förvärv.

  • Genomlysning och analys av befintlig företagskultur
  • Framtagning av tydliga, användbara affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå
  • Implementering av strategi där vi ger stöd efter behov

”Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.”

Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
Vi har nycklarna, oavsett om det handlar om att identifiera och renodla befintliga beteenden, helt förändra kulturen eller få ihop två kulturer som vid en fusion eller ett förvärv.

Resultat av en stark företagskultur

Stimulerar lönsamhet

En stor del av ett företags lönsamhet går att härleda till företagskulturen. Starka kulturer utvecklas inifrån och ut och får sin näring av att alla medarbetare på företaget aktivt bidrar till företagets utveckling – med samma värderingar och i samma riktning.

Ger ramverk för att hantera utmaningarna

Utmaningar blir hela tiden mer komplexa: Självledarskap, teamarbete på distans, affärsmål på en ständigt föränderlig marknad, rekrytering vid talangbrist, nya affärsmodeller och digital konkurrens som utmanar samt krav på hållbarhet, mångfald och inkludering. En stark företagskultur ger rätt vägledning och gemensamt ramverk.

Gör det lätt att göra rätt

En företagskultur säkerställer att det inte finns strukturer som hindrar utan underlättar för medarbetarna att agera i linje med den kultur man vill utveckla

Skapar tydlighet och ett starkt varumärke

Det som särskiljer framgångsrika företagskulturer (d.v.s. företag som präglas av motiverade och högpresterande medarbetare, nöjda och lojala kunder, starka varumärken och god lönsamhet) är tydlighet. Tydlighet kring varför företaget finns till, vart företaget är på väg och vilka beteenden som premieras.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

En värdeskapande företagskultur ska ha koppling till företagets vision, affärsidé och strategi. Den måste även vara användbar i det dagliga arbetet, något som organisationer ofta misslyckas med. Många kommer inte längre än att identifiera ett antal värdeord med tillhörande beteenden innan arbetet självdör. Något som ofta skapar stor skepsis mot allt arbete med företagskulturen. Vi menar att detta beror på några enkla fel som vi har lösningen på.

Vägledning från våra konsulter kring området företagskultur brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter på området. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Få visionen på plats. Den ger riktning åt alla medarbetare, skapar bättre förankring och delaktighet – och ska knyta an till företagskulturen

2

Göra en kulturanalys. Denna visar var företaget befinner sig just nu och vad som ska till för att nå visionen och de uppsatta delmålen.

3

Identifiera framgångsrika värdeord och principer, det vill säga företagets värdegrund. Dessa principer är företagets själ eller DNA och pekar ut vilka beteenden som ska råda.

4

Värdeorden omsätts i beteenden och ageranden i det dagliga arbetet för att bli användbara på riktigt.

5

Steget mot en levande företagskultur där värdeorden införlivas i de olika Talent Management-processerna. På detta sätt kan en långsiktigt stark företagskultur utvecklas.

6

Uppföljning av hur väl den önskvärda kulturen manifesteras i organisationen. Detta kan göras genom pulsemätningsverktyg, medarbetarundersökning eller i kundundersökningar.

Frågor och svar om företagskultur

Vad är företagskultur?

En företagskultur kan beskrivas som ett uttryck för de värderingar, attityder och beteenden som råder i ett företag eller en organisation, eller enklare uttryckt ”hur vi gör saker här”.

Rätt hanterat utgör en tydlig företagskultur ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med dessa. En företagskultur går att forma, påverka och utveckla.

Hur skapar företag sin företagskultur?

Alla företag har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. Företagskultur byggs dock med mer än värdeord och styltiga beskrivningar. Det omfattar även ritualer, symbolhandlingar, ledarskap och ett högre syfte.

Kulturer är föränderliga och behöver vårdas men även utvecklas att fortsätta vara starka. Ofta tar företag hjälp av tränade konsulter för att utveckla en värdeskapande företagskultur. Detta oavsett om man vill förstärka företagskulturen och få den att leva vidare eller vill ändra och utveckla den så att den bättre stödjer affärsmål och strategi.

Hur bygger man en stark företagskultur?

Starka kulturer utvecklas inifrån och ut. De får sin näring av att alla medarbetare på företaget aktivt bidrar till företagets utveckling – med samma värderingar och i samma riktning.

Nycklar är en tydlig vision, ett högre syfte och värderingar som fungerar som kompass och leder verksamheten rätt. Dessutom att företagskulturen integreras i rekryteringsrutinerna och övriga Talent Management-processer.

Vem behöver jobba med företagskultur?

Rätt hanterat utgör en tydlig företagskultur ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med dessa. Detta gör företagskultur relevant för alla företag och organisationer som vill bli välfungerande men även högpresterande.

Hur tar man fram en strategi för företagskultur?

Att ta fram en strategi för företagskultur är en process. Vi jobbar i flera steg där vi går från att få visionen på plats och göra en kulturanalys till att identifiera värdegrund och därefter omsätta dessa i beteenden och ageranden i det dagliga arbetet för att bli användbara på riktigt. Strategin omfattar givetvis även företagets Talent Management-processer.

Hur lång tid tar det att skapa en företagskultur?

Kulturer liksom människor är föränderliga och de behöver ständigt utvecklas och vårdas för att fortsätta vara starka. Vår egenutvecklade process är målorienterad och sker alltid i samklang med uppdragsgivarens ambitioner. Att skapa en stark och lönsam företagskultur organiskt tar tid. Om du inte har den tiden så finns Stardust för dig. Vi vet hur man skapar eller förstärker företagskulturer på ett effektivt sätt.

När ser jag resultatet av arbetet med företagskultur?

Vår beprövade process följer steg som ger dig som kund löpande svar på hur det går, enligt en överenskommen tidplan. Det är viktigt att kulturarbetet följs upp och mäts utifrån de målsättningar och utmaningar företaget har med sin kultur. Uppföljning görs därför löpande genom pulsemätningsverktyg, medarbetarundersökning eller i kundundersökningar.

Vilka kompetenser behövs för att jobba med företagskultur?

Det krävs alla kompetenser för att skapa en stark företagskultur. Att utveckla företagets vision är i första hand ett jobb för företagsledningen eller företagets styrelse. Men eftersom visionen är något som ska ge riktning åt alla medarbetare skapas bättre förankring och delaktighet om medarbetarna får bidra i processen.

Visionen knyter direkt an till den rådande företagskulturen, och företag vinner därför mycket på att skapa delaktighet och engagemang. För detta har Stardust tydligt utarbetade processer.

företagskultur

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”