Förvärv & fusioner

Få med kompetensen i din Due Diligence

Få med företagets viktigaste tillgång i din Due Diligence. Vi tar pulsen på kompetensen innan förvärv och kartlägger nuläge, risker och möjligheter. Vår tjänst ger dig ovärderliga insikter kring vad du faktiskt köper.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Traditionellt lägger företag stora resurser på det juridiska och det finansiella i Due Diligence. Men det som avgör hur företaget kommer att kunna leverera resultat i framtiden avgörs till stor del av de människor som är där.

Syftet med tjänsten är att kartlägga nuläge, risker och möjligheter från ett människoperspektiv. Den är designad för att kunna genomföras även under tidspress och med begränsad involvering från företaget som skall förvärvas. Tjänsten anpassas efter situationens förutsättningar, och främst undersöker vi tre huvudströmmar.

  • Ledningsgruppens sammansättning, förmågor och eventuella kompetensbrister
  • Organisationens mognad inom Talent Management (hur väl man attraherar, engagerar och utvecklar sina anställda) samt förbättringsförslag framåt
  • Nyckelkompetenser idag och i framtiden – och deras flight risk
Det som avgör hur företaget kommer att kunna leverera resultat i framtiden avgörs till stor del av de människor som är där.

Resultat av ett lyckad Due Diligence ur ett kompetensperspektiv

Kartläggning av ledningsgruppens styrkor & utvecklingsområden

Du får en tydlig bild av ledningsgruppens sammansättning och eventuella kompetensbrister, vilket är ett utmärkt underlag för framtida nyckelrekryteringar.

Strategi för förbättrad Talent Management

Utöver kartläggning av befintlig Talent Management inkluderar tjänsten även ett antal förbättringsförslag kring hur de kan förbättra sin förmåga att attrahera, engagera och utveckla sina medarbetare. Detta kommer att göra organisationen mer framgångsrik i framtiden.

Kompetensstrategi för framtiden

Du får en god förståelse för vilka kompetensområden som är nyckeln till framtida tillväxt, samt organisationens förmåga att kunna attrahera de här kompetenserna

Kartläggning av nyckelpersoner samt flight risk

I tjänsten ingår kartläggning och identifiering av nyckelpersoner samt deras respektive flight risk. Detta såväl inom som utanför ledningsgruppen.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Inom Due Diligence är idag humankapitalet och dess kompetens en allt viktigare aspekt. Detta eftersom det till stor del är människorna som avgör vilket resultat företaget kommer att kunna leverera i framtiden.

Inför förvärv och fusioner brukar vägledning från våra konsulter vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter.. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om våra gedigna erfarenheter inom området samt hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg
Boka nu

Frågor och svar om förvärv, fusioner & Due Diligence ur ett kompetensperspektiv

Vad betyder Due Diligence?

Direktöversatt betyder Due Diligence ”skälig aktsamhet”. Begreppet används ofta synonymt med företagsbesiktning och är en process för att hämta in och därefter analysera information kring ett företag. Syftet är att utvärdera hur det står till inom olika områden av verksamheten för att sedan kunna fatta ett välavvägt beslut kring ett eventuellt förvärv. Vi på Stardust arbetar med den delen som rör människorna och deras kompetens.

Vad är Due Diligence?

Due diligence kan på svenska definieras som företagsbesiktning. Med det avses processen för att granska en extern part, ofta inför förvärv eller fusion.

Vad ingår i en Due Diligence?

Due Diligence omfattar många delområden. Den finansiella besiktningen tar utgångspunkt i organisationens redovisning, den legala besiktningen inriktas på juridiska frågor, avtal, skattebesiktning och teknisk besiktning. Även inom området antikorruption sker due diligence i syfte att minska riskerna för korruptionsöverträdelser. Ur kompetensperspektivet gör vi på Stardust en besiktning av nuläge, risker och möjligheter från ett människoperspektiv och kompetens för framtiden, däribland ledningsgrupp och talent management.

Vad är Due Diligence ”from a People Perspective”?

Det är en möjlighet för dig att ta pulsen på kompetensen inför förvärv. Syftet med denna tjänst är att kartlägga nuläge, risker och möjligheter från ett människoperspektiv. Vi på Stardust har designat den utifrån marknadens behov och för att den ska kunna genomföras även under tidspress och med begränsad involvering från företaget som skall förvärvas.

Varför är människa/kompetensperspektivet intressant för min Due Diligence?

Fördelarna är många men övergripande är att du får rätt typ av underlag kring människor och kompetens för att kunna fatta korrekta beslut. Att inför förvärv ha kartlagt ledningens styrkor och kompetensbrister ger bra underlag för framtida nyckelrekryteringar. Det ger dig strategi för förbättrad Talent Management och en mer framgångsrik organisation i framtiden. Du får även god förståelse för vilka kompetensområden som är nyckeln till framtida tillväxt och en kartläggning av nyckelpersoner och deras respektive flight risk.

Hur får jag hjälp med Due Diligence ur ett kompetensperspektiv?

Vill du ha hjälp att genomföra en Due Diligence med fokus på människor/kompetens och söker rätt expertis? Vi på Stardust Consulting har lång erfarenhet av denna typ av företagsundersökningar från en mångfald av branscher och kontexter. Vår tjänst anpassas efter dina behov och skräddarsys för varje kund.

due diligence

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

”Alla människor är gjorda av stjärnstoft, och vår uppfattning är att varje individ har potential att skina.”