Hur kan vi hjälpa till?
Bygga ledningsgrupp

4 viktiga områden när du bygger din ledningsgrupp

av Tina Sörqvist

2022-05-17

Organisationer och ledarskap behöver nya grepp för att kunna möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. När du står inför att bygga och utveckla din ledningsgrupp är det särskilt viktigt att inte luta dig mot traditionella lösningar, vilket tyvärr ofta ligger nära till hands. Tina Sörqvist beskriver fyra områden som är avgörande.

Jag läste nyligen en artikel hos Harvard Business Review som inspirerar till nytänk när man bygger sin ledningsgrupp, allt i syfte att framtidssäkra organisationen.

Artikeln uppmärksammar först de paradoxala förväntningarna som ställs på ledare generellt och ledningsgruppen i synnerhet. De här paradoxala förväntningarna kan vara svåra att möta då de ter sig motsägelsefulla, exempelvis kan det förväntas att man är en operativ visionär; en strategisk genomförare; en techsavvy humanist; och ödmjuk hjälte.

De här förväntningarna är vanligare att se på ledarnivåerna under ledningsgruppen, men tänker vi efter är det naturligt att detta även omfattar ledningsgruppen.

HBR-artikeln har flera paralleller till hur vi på Stardust arbetar med VUCA, organisation och ledarskap. Artikeln trycker på att organisationer och ledarskap behöver nya grepp för att kunna möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

I artikeln appliceras detta specifikt på hur du bygger din ledningsgrupp, något jag inte ser lika ofta bland andra artiklar eller böcker jag plöjer. När du står inför att bygga och utveckla din ledningsgrupp så bör du därför ställa dig frågorna inom dessa fyra områden:

  • Identifiera vilka roller och kapaciteter du behöver i din ledningsgrupp. Exempel: Vad är viktig erfarenhet/expertis/insikt för er verksamhet i den fas ni befinner er i, men också nästa fas? Är det innovation, teknik, M&A, sälj, hållbarhet, tillväxt, ekonomi, talangexpertis, framtidskunskap, globalisering, etc?
  • När du har identifierat vilka roller som behövs, då är det dags att hitta rätt individer till de här rollerna. Vilka personer behöver du för att utmana traditionellt tänk, och som kan samarbeta, bygga och gynna förändringsarbetet ni befinner er i?
  • Med rätt personer i ledningsgruppen då är det dags att koncentrera ledningsgruppens fokus och energi på att utveckla, tydliggöra och driva er förändringsagenda. Viktigt att inte förlora sig i brandsläckning eller dagliga utmaningar, utan också ha framtidens viktiga prioriteringar i fokus. Vilka strukturer, modeller och verktyg tar er mot målbilden?
  • Utveckla ledningsgruppen, med syfte att bygga tillit i ledningsgruppen, med samarbetsfokus och engagemang. Hur ni bygger en smidig organisation som snabbt kan svara mot förändringar? Hur ni skapar tillit i övriga organisationen och bygger förutsättningar för självledarskap hos era medarbetare?

Här är det viktigt att inte luta sig mot traditionella lösningar, vilket tyvärr ofta ligger närmast till hands när det kommer till att bygga en ledningsgrupp. Vi på Stardust Consulting stöttar dig gärna att tänka utanför boxen och hjälper dig på traven för att bygga för framtiden.

Hör av dig till oss på Stardust när du vill prata mer om ledarskap, VOKA, organisation och talent management.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest