Människor som tillåts skina utvecklar företag för en lysande framtid

Visste du att människor består av en extraordinär substans: stjärnstoft. I vårt DNA finns samma material som stjärnorna består av. De är spektakulära på natthimlen, men även vi är gjorda för att skina.

Vi är Stardust Consulting – och vi tror att det enda sättet att realisera din organisations kraft är att frigöra den fulla potentialen hos motiverade anställda. Vi är den kraft som tar dig dit! Vi utgår från din organisations specifika behov och vi skräddarsyr våra tjänster efter era mål och visioner.

Det är en utmanande tid för företag med stora skiften som sker just nu: Från organisationer som bygger på hierarkier och kontroll till organisationer som baseras mer på tillit och självledarskap. Var befinner du dig?

Paradigmskiftet beror på många faktorer med ett antal makrotrender som driver på denna nya värld: Dels möjliggör digitaliseringen nya arbetssätt och nya innovativa affärsmodeller, dels en ny demografi som gör arbetsmarknaden till talangernas marknad. Dessutom nya generationer som ställer högre krav på sina arbetsplatser. Är dina värderingar en framgångsfaktor i en ny tid?

Det begrepp som bäst beskriver den här världen är VUCA. En engelsk akrononym som säger att världen är allt mer ”Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous”. En rörig, osäker tid där VUCA-världen lanserar en ny spelplan där du konkurrerar om kompetens på ett helt nytt sätt. Vet du hur du navigerar rätt?

”Vi har under året utvecklat och förändrat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat vår affärsplanering, våra arbetssätt och vår organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.”

Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.
Vision
Vår vision är ett samhälle där framgångsrika företag erbjuder mänskliga arbetsplatser där hela människan kommer till sin rätt och anställda ges möjlighet att skina.
Mission
Vår mission är att ge organisationer inspiration och handlingskraft att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld. Detta för att inta en självklar position i det vi benämner som den nya VUCA-världen.

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen