Organisationsutveckling – tjänster som skapar resultat och konkurrensfördelar

Stardust Consulting utvecklar organisationer för framtiden. Moderna organisationer med förbättrad lönsamhet där människors fulla potential får skina.

Vi erbjuder därför tjänster som på olika sätt ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll. Där digitalisering möjliggör nya arbetssätt och där arbetsmarknaden domineras av generationer med en ny syn på vad som är en attraktiv arbetsplats.

Vi utgår från din organisations specifika behov och vi skräddarsyr våra tjänster efter era mål och visioner. Låt oss bli den kraft som tar er dit!

 • Våra tjänster och vår metodik baseras på forskning samt på vidsträckt erfarenhet hos våra nischade konsulter.
 • Vi identifierar brister som behöver åtgärdas, vi utvecklar hållbara, tidsenliga företagskulturer samt genomtänkta ledarutvecklingsprogram.
 • Vi utformar lösningar för vinnande team och säkerställer kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management.
 • Dessutom erbjuder vi heltäckande lösningar inom HR interim.
Se all våra tjänster
Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.
organisationsutveckling

Organisationsutveckling för framtiden

organisationsutveckling

Framtidssäkra din organisation för att fungera i en snabbföränderlig och komplex värld. Vi levererar analys och skräddarsydda åtgärder med målet att ta tillvara varje individs potential. Detta genom fokus på att driva engagemang.

 • Djupgående kartläggning och analys av nuläget
 • Handlingsplan för relevanta förändringar i er förflyttning
 • Genomförande med fokus på att driva engagemang – med oss som bollplank eller som pådrivare
Läs mer
talent management

Strategisk talent management

talent management

Vi hjälper dig öka effekten av ditt Talent Management, det vill säga hur du attraherar, engagerar och utvecklar dina medarbetare.

 • Genomlysning av befintlig Talent Management
 • Framtagning av en vässad talangstrategi som lyfter er satsning
 • Implementering av strategi där vi ger stöd efter behov
Läs mer
AI-workshop för ditt företag

AI-workshop för företag

I denna workshop utforskar vi tillsammans AI:s oändliga potential och översätter den till konkret värde för just din organisation. Workshopen skräddarsys för er med element som:

 • Strategier för att öka användandet av ”vardags-AI” i din organisation
 • Utforskande av möjligheter inom ”projekt-AI”
 • Risker och guidelines i samband med AI
 • En plan för hur vi ökar utväxlingen av AI inom organisationen
Läs mer
Strategiaktivering

Strategiaktivering

Har du svårt att sätta din organisations strategi i rörelse? Vår tjänst Strategiaktivering är ett beprövat angreppssätt för att omvandla din organisations strategi till handling. Med oss vid din sida kan du förvandla din strategi till verklighet och öka din organisations samlade genomförandekraft.

 • Strategisk förändring, förankrad i handling
 • Ledarskapsstöd genom hela processen
 • Bestående förändring i arbetssätt och kultur
Läs mer
företagskultur

Företagskultur

Starka kulturer utvecklas inifrån och ut. Vi hjälper dig identifiera och skapa en hållbar företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar. Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och strategi samt lönsamhet.

 • Genomlysning och analys av befintlig företagskultur
 • Framtagning av tydliga, användbara affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå
 • Implementering av strategi där vi ger stöd efter behov
Läs mer
teamutveckling

Teamutveckling

Utveckla högpresterande team på alla nivåer, inklusive ledningsgruppsnivå. Vi skräddarsyr teamutveckling för såväl fasta som tillfälliga team där målen är tydliga.

 • Teamutveckling i ett specifikt team eller övergripande
 • Även utbildning av teamledare som sedan gör jobbet
 • Baserat på modern teamteori och senaste rönen inom teamforskning
Läs mer
ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling för framtiden

Ledarutveckling för framtiden. Vår vision för ledarskapsutveckling går bortom konventionella ‘utvecklings’-modeller till något mer dynamiskt och revolutionerande: “ledarförflyttning”.

 • Skräddarsydd ledarskapsutveckling på alla nivåer i företaget
 • Fokus på att förflytta ledarnas mindset för att synkronisera med organisationens strävan och riktning
 • Vår filosofi för ledarskapsutveckling bygger på mätbarhet, individanpassning, agilitet och strategisk inriktning.
 • Baseras på modern ledarskapsteori där tillit, engagemang och självledarskap är självklara komponenter

 

Läs mer
due diligence

Förvärv & fusioner

Få med företagets viktigaste tillgång i din Due Diligence och låt oss ta pulsen på kompetensen innan förvärv: nuläge, risker och möjligheter. Viktigt – eftersom det till stor del är människorna som avgör vilket resultat företaget kommer att kunna leverera.

 • Ledningsgruppens sammansättning, förmågor och eventuella kompetensbrister
 • Organisationens mognad inom Talent Management samt förbättringsförslag framåt
 • Nyckelkompetenser idag och i framtiden – och deras flight risk
Läs mer
Hyr en interim HR-konsult i Stockholm

Interim HR-konsult Stockholm

Förstärk ditt HR-team på kort eller lång sikt med vår interimslösning. Genom vårt vassa nätverk av erfarna HR-konsulter kan vi stötta dig med positioner på alla nivåer, exempelvis HR-chef, HR business partner, HR-generalist, HR-specialist och rekryterare.

 • Såväl strategiska som operativa HR-uppgifter
 • Rätt kompetens utan startsträcka
 • Även HR-kompetens per timme utan bindningstid
Läs mer

Stardust Search

Via vårt systerbolag Stardust Search erbjuder vi tjänster som rör rekrytering av kompetens inom framtidens organisationer. Bland annat executive search, styrelseutveckling, styrelserekrytering och assessment.

 • Rekrytering av ledande befattningshavare och andra nyckelroller
 • Styrelserådgivning och styrelserekrytering
 • Interimslösningar för senior ledare eller specialist under tidsbegränsad period
Läs mer hos Stardust Search

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”