En företagskultur kan definieras på många olika sätt. Vi brukar beskriva en företagskultur som hur vi beter oss, respektive inte beter oss på jobbet eller som representanter för verksamheten, internt såväl som externt. Här beskriver vi tre hörnstenar du bör känna till...