Löser du alla problem på samma sätt? I så fall gör du som de allra flesta. Men den komplexa, oförutsägbara och föränderliga värld vi lever i idag för med sig nya sätt att tänka, samarbeta och lösa problem. Cynefin (Ku-ne-vin) är en modell som visar hur man kan...