Mångfald på arbetsplatsen har under många år varit på de flesta organisationers KPI-listor, och de senaste åren har inkludering och tillhörighet blivit det naturliga tillägget när man pratar om mångfald. Men för att mångfalden ska ge effekt behöver även inkludering...