Den senaste tiden har det varit mycket debatt om bonusprogram. Frågan har haft flera olika aspekter: skall bonus betalas ut till företagsledningar som har tagit emot permitteringsstöd under coronapandemin? Är bonusnivåerna i svenskt näringsliv verkligen rimliga? Och...