Strategisk talent management

Vill du också få till ditt strategiska Talent Management?

De flesta organisationer vi stöter på försöker vara bra på Talent Management. Hur du attraherar, engagerar och utvecklar medarbetarna har blivit en nyckelkompetens men långt ifrån alla är tillräckligt framgångsrika i sitt Talent Management-arbete. Med ett decenniums erfarenhet inom området kan vi garanterat få era talangsatsningar att lyfta.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Genom åren har vi samlat på oss en mängd erfarenheter kring vad som fungerar och vad som inte fungerar. Störst effekt får du om du tar ett helhetsperspektiv på ditt Talent Management.

Vi tittar på samtliga initiativ som bidrar till att organisationen blir bättre på att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare.

  • Genomlysning av ert nuvarande Talent Management
  • Framtagning av en vässad talangstrategi som lyfter er satsning
  • Implementering av strategi där vi ger stöd efter behov

“Stardust har under många år varit en djupt kunnig och värdefull rådgivare för både oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner. Det har handlat om allt ifrån generella frågor kring Talent Management, inspirationsföreläsningar och kartläggning av ledningsgrupper ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!”

Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
Vi tittar på samtliga initiativ som bidrar till att organisationen blir bättre på att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare.

Resultat av strategisk Talent Management

Attrahera rätt medarbetare för framtiden

Säkerställer en framgångsrik rekryteringsprocess där ni landar rätt medarbetare. Och skapar processer som snabbt få dem effektiva i sin nya roll.

Skapa engagemang för medarbetare

En investering i trygga processer för att behålla och utveckla medarbetarna. Exempelvis ledarskap, medarbetarskap, team, kompetensutveckling, performance development samt talanginventering och succession.

Gör avslut till en strategisk tillgång

Rutiner som gör avslutsprocesserna (medarbetare som slutar eller blir uppsagda) till en strategisk tillgång. En strategi för avslut och alumni som ger värdefull information om hur företaget kan förbättras samt tillgång till nätverk som kan skapa nya möjligheter till rekrytering.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Att effektivt jobba med talent management är en överlevnadsfråga för dagens organisationer. Det finns många studier som visar att organisationer som lyckas med sitt talent management ökar såväl konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten – och vi på Stardust är experter på att utforma en skräddarsydd strategi för våra kunder.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom strategisk Talent Management. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Vi gör en nulägesanalys baserad på djupintervjuer med ledning och medarbetare samt annan data. Vi kartlägger hur väl er talent management fungerar i nuläget och resultatet blir en slutrapport. Här ingår en sammanfattning av våra rekommendationer över de viktigaste åtgärderna.

2

Vi tar fram en Talent Management-strategi. I denna ingår en sammanfattning av nulägesanalysen, ett förtydligande kring riktningen och inte minst en gedigen handlingsplan. Du får en tydlig beskrivning av var ni befinner er, vart ni är på väg, och hur vi tänker att ni gör för att ta er dit.

3

Vi sätter en tydlig implementeringsplan som vanligtvis består av en rad aktiviteter. Vi ger förslag på prioritering samt en genomtänkt tidsplan och tillsammans genomför vi förändringarna; antingen med Stardust som pådrivare eller med oss som bollplank.

Frågor och svar om Talent Management

Vad är Talent Management?

Talent management handlar om hur du på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar och utvecklar rätt medarbetare. Att effektivt jobba med talent management är en överlevnadsfråga för dagens organisationer.

Det finns många studier som visar att organisationer som lyckas med sitt talent management ökar såväl konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten – och vi på Stardust är experter på att utforma en skräddarsydd strategi för våra kunder. Vi har valt en bred definition av begreppet: Att talent management riktar sig till alla medarbetare, inte bara ”topptalanger”.

Varför är Talent Management viktigt

En verksamhets största tillgång är dess medarbetare. Tillsammans ska de arbeta för att nå verksamhetens affärsmål, insatser som är avgörande för organisationens framgång. Att stimulera en modern miljö med en kultur som främjar talangfulla och engagerade medarbetare är därför avgörande.

Vad ingår i Talent Management?

Talent management bör inkluderas i ett företags övergripande affärsstrategi med målet att rekrytera och behålla begåvade medarbetare. I området ingår alla processer från rekrytering till avslutningsprocesser med alumni. Exempelvis kompetensstrategi med rekryterings- och kompetensutvecklingsstyrning, talanginventering, employer branding, medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, motivationsprogram, arbetsbeskrivningar, nyanställningsintroduktion, befordringar etc.

På vilket sätt är Talent Management kopplat till affärsplanen?

Din talent management-strategi är andra sidan av företagets affärsstrategi. När affärsstrategin beskriver VAD företaget ska åstadkomma på kort och lång sikt så beskriver talent management-strategin HUR det ska åstadkommas. Den ska ge svar på frågor som vilka kompetenser och talanger har företaget idag och vad kommer att krävas för att nå affärsmålen på längre sikt? Vad kommer företaget att behöva i form av antal medarbetare, kompetenser och nyckelroller? Och hur ska de rekryteras, målsättas, utvecklas och belönas för att ekvationen ska gå ihop?

Talent management måste alltså sättas i sitt affärsmässiga sammanhang för att göra skillnad och skapa resultat. På sätt och vis är ditt varumärke på arbetsmarknaden ett slutresultat av allt talent management. Vi på Stardust är din perfekta partner i detta arbete.

Vad är kopplingen mellan företagskultur och Talent Management?

En företagskultur kan beskrivas som ett uttryck för de värderingar, attityder och beteenden som råder i ett företag eller en organisation. Enklare uttryckt: ”Hur vi gör saker här”. Grundplåten i talent management utgörs av företagskulturen – och ansiktet utåt utgörs av organisationens employer brand. Viktigt att förstå är att kulturer liksom människor är föränderliga och de ständigt behöver utvecklas och vårdas för att fortsätta vara starka.

Med Stardust hjälp tar ni reda på om ni har rätt företagskultur för att nå era mål. Om så inte är fallet guidar vi er till en relevant förändring och hur ni bäst går tillväga.

talent management

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

”Alla människor är gjorda av stjärnstoft, och vår uppfattning är att varje individ har potential att skina.”