Organisationsutveckling för framtiden

Framtidssäkra din organisation

Vill du framtidssäkra din organisation? Då krävs insikter och relevanta åtgärder. Alla dessa delar är självklara fokus i den tjänst vi erbjuder. Som att ta tillvara varje individs potential samt modernisera strukturer, företagskultur, beteenden och ledarskap.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Frågar du en VD om de har rätt organisation för framtiden brukar de flesta svara ”nej”. I en snabbföränderlig och komplex värld fungerar nämligen den gamla tidens hierarkiska organisationer mindre bra.

Framtidssäkra din organisation för att fungera i en snabbföränderlig och komplex värld. Genom vår tjänst Organisationsutveckling för framtiden levererar vi analys och skräddarsydda åtgärder med målet att ta tillvara varje individs potential. Detta genom fokus på att driva engagemang.

  • Djupgående kartläggning och analys av nuläget
  • Handlingsplan för relevanta förändringar i er förflyttning
  • Genomförande med fokus på att driva engagemang – med oss som bollplank eller som pådrivare

”Vi har under året utvecklat och förändrat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat vår affärsplanering, våra arbetssätt och vår organisation. Stardust har spelat en viktig roll i vår organisationsutveckling, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.”

Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
I en snabbföränderlig och komplex värld fungerar den gamla tidens hierarkiska organisationer mindre bra.

Resultat av framtidssäker organisationsutveckling

Ökad genomförarkraft

En mer snabbrörlig organisation byggd på tillit och självledarskap baserad på gemensam värdegrund och ett gemensamt syfte.

Mer effektivt ledarskap

Ett modernt ledarskap där organisationen får ta del av alla medarbetares kapacitet till problemlösning och ansvarstagande.

Mer effektiva team

Framgångsrika team som jobbar mot gemensamma mål och med förmåga att genomföra saker på konstruktiva sätt, samtidigt som medlemmarna mår bra.

Ökat engagemang

Engagemang för själva förändringen då vi alltid jobbar tillsammans och i samråd med ledare och medarbetare.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Att framtidssäkra sin organisation i en snabbföränderlig och komplex värld är avgörande för att behålla sin konkurrenskraft. Både för att upprätthålla sin relevans på marknaden och för att vara attraktiv vid rekrytering av kompetenser som bidrar till framtida affärsutmaningar.

Vägledning från våra konsulter inom organisationsutveckling brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom organisationsutveckling för framtiden. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Vi kartlägger ditt nuläge genom workshops alternativt djupintervjuer med nyckelpersoner samt annan befintlig HR-data. Utifrån detta erhåller du förslag på förbättringsåtgärder.

2

Vi tar gemensamt fram en handlingsplan för det följande året. Vilka strukturer behöver förändras? Vilka beteenden? Och hur gör vi det?

3

Vi genomför förändringarna tillsammans. Antingen med oss från Stardust som pådrivare, eller med oss som bollplank.

Frågor och svar om organisationsutveckling

Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling går ut på att se över den egna verksamheten och på olika sätt skapa värdeskapande förändringar för framtiden. Målet är att uppnå långsiktigt framgångsrika företag där anställdas driv tas tillvara och med en kultur och värderingar som möjliggör att det går att hitta och behålla avgörande kompetens.

Hur vet jag om mitt företag behöver organisationsutveckling?

De flesta företag och organisationer är någon gång i behov av organisationsutveckling. För att en organisation ska fungera krävs det en förmåga att kunna anpassa sig till nya situationer och till en ny verklighet. Detta är något som organisationsutveckling siktar in sig på, att via insikter skapa strategi och verktyg som driver verksamheten framåt mot framtiden. I vår komplexa, snabbrörliga och utmanande tid som kännetecknas av ständiga förändringar och nya förutsättningar är organisationsutveckling mer viktig än någonsin. Detta för att inte riskera fastna i förlegade och ineffektiva strukturer som sänker verksamhetens relevans, konkurrenskraft och engagemang.

Vad gör en organisationsutvecklingskonsult?

En organisationsutvecklingskonsult är expert på att analysera den rådande situationen hos en organisation eller ett företag och koppla det till omvärlden och nya krav som ställs. De har analysförmåga och kan identifiera vad som i denna kontext fungerar bra och mindre bra. En organisationsutvecklingskonsults uppdrag är att presentera ett eller flera sätt att utveckla organisationen för framtiden samt leverera en plan för själva genomförandet, något som kan vara mer eller mindre komplicerat. Hos Stardust arbetar erfarna konsulter som delar samma vision och drivs och motiveras av att utveckla och framtidssäkra våra kunders organisationer.

Vilka fördelar finns med att anlita en organisationsutvecklingskonsult?

I valet av en skicklig och kunnig konsult inom organisationsutveckling tar du steget mot ett förändringsarbete i riktning mot en framtidssäker, lönsam och välmående organisation. Våra konsulter på Stardust utvecklar moderna organisationer, där människors fulla potential får skina. Vi vet hur du gör och hur du agerar på nya utmaningar för att bli framgångsrik på lång sikt. Förbättringsplanen kan innehålla både strukturella förändringar, vässad Talent Management, teamutveckling, ledarskapsutveckling eller andra skräddarsydda åtgärder.

organisationsutveckling

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

”Alla människor är gjorda av stjärnstoft, och vår uppfattning är att varje individ har potential att skina.”