Hur kan vi hjälpa till?
VUCA

VUCA och VUCA-världen – vad är det?

av Henrik Martin

2021-02-01

VUCA är en akronym som beskriver vår snabbrörliga och oförutsägbara omvärld. Vi beskriver vad begreppet innebär och hur det påverkar framtidens organisationer.

De flesta skriver under på att världen nuförtiden är oerhört snabbrörlig och oförutsägbar. Med pandemiåret 2020 färskt i minnet är det svårt att säga emot. Den komplexa omvärlden drivs också på av en digitalisering som vi inte riktigt greppar hastigheten i, nya generationer på våra arbetsplatser och ett allt centralare hållbarhetstänk.

När vi på Stardust letade efter något som på ett bra sätt fångar beskrivningen av vår omvärld hittade vi begreppet VUCA.

Vad är VUCA?

VUCA är en akronym som står för:

  • V = Volatility
  • U = Uncertainty
  • C = Complexity
  • A = Ambiguity

Akronymen fick under början av 2000-talet fäste och började användas inom strategiskt ledarskap och många typer av organisationer.

Historien bakom VUCA

Det finns flera olika skapelseberättelser kring begreppet VUCA. En kommer från när amerikanska armén skulle utkämpa sitt första ökenkrig i modern tid, i Kuwait 1990–1991.

Den värld de amerikanska militärerna möttes av var verkligen volatil, osäker, komplex och ambivalent (jag ser dammiga ökenstäder med oförståeliga klankonstellationer framför mig), och dessvärre fungerade deras hierarkiska militära organisation oerhört dåligt i en sådan miljö.

För att fler soldater skulle överleva ute i fält ändrades därför organisationsformen (på soldaternas initiativ), från chain-of-command till ett uppdragsorienterat synsätt med hög självständighet för soldaterna. Och soldaterna i fält började kommunicera mycket mer med varandra istället för med sina överordnade när de var ute på uppdrag. Det här visade sig vara vida överlägset det gamla sättet, och fler soldater överlevde.

Nu kanske det inte är så många av oss som krigar i öknen, men det är en intressant lärdom kring hur organisationer måste anpassa sig i en VUCA-värld.

VUCA på svenska – VOKA

Vi på Stardust har länge skrivit om den nya föränderliga VUCA-världen, men har skapat en svensk motsvarande akronym med definitionen:

  • V = Volatilt: saker rör sig snabbare och ofta med större rörelser
  • O = Osäkert: det som har varit kan inte användas för att förutspå framtiden, gamla trender gäller i allt mindre utsträckning
  • K = Komplext: allt påverkar varandra i allt mer komplexa kedjor, t.ex. teknik, ekologi, politik och samhälle etc.
  • A = Ambivalent: allt är litet dimmigt, och det är svårare att se samband mellan orsak och verkan

Med andra ord, precis som vår omvärld känns just nu.

VUCA i organisationer

För att möta den nya VUCA-världen behöver organisationer vara snabbrörliga och nätverksbaserade, bygga på tillit och självledarskap, bygga på en gemensam värdegrund och ett gemensamt syfte, ett starkt engagemang och på ett ständigt experimenterande (snarare än planerande) för att nämna några saker. Vi på Stardust kallar dem VOKA-organisationer.

Om du och din organisation köper in på idén att vår nutida värld är en VUCA-värld så måste du också ta konsekvensen av det och se till att din organisation inte bygger på hierarkier, order och kontroll, utan på nätverk, självledarskap och tillit.

Endast snabbrörliga organisationer, som snabbt kan agera på nya utmaningar, kommer att bli långsiktigt framgångsrika.

Hur långt har ni kommit i er framtidsanpassning?

VUCA och covid-19

Föga anade vi att vi i 2020 skulle få uppleva en pandemi, vilket är som VUCA på steroider och gör tankarna om den snabbföränderliga världen än mer relevant. Covid-19 kommer att bli en vattendelare mellan de bolag som snabbt anpassar sig och ställer om, och de som inte gör det.

Mer om den nya världen

Vi på Stardust har genom åren tagit fram mycket kunskap kring VUCA och framtidens organisationer. Här är en bra start till fördjupning:

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest