Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

VUCA och VUCA-världen – vad är det?

Lästid cirka 4 minuter
VUCA
Missa inte!

Från Napoleon till VOKA

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

VUCA är en akronym som beskriver vår snabbrörliga och oförutsägbara omvärld. Vi beskriver vad begreppet innebär och hur det påverkar framtidens organisationer.

De flesta skriver under på att världen nuförtiden är oerhört snabbrörlig och oförutsägbar. Med pandemiåret 2020 och kriget i Ukraina färskt i minnet är det svårt att säga emot. Den komplexa omvärlden drivs också på av en digitalisering där vi inte riktigt greppar hastigheten i, nya generationer på våra arbetsplatser och ett allt centralare hållbarhetstänk. För att inte tala om intåget av AI.

När vi på Stardust letade efter något som på ett bra sätt fångar beskrivningen av vår omvärld hittade vi begreppet VUCA.

Vad är VUCA?

VUCA är en akronym som står för:

 • V = Volatility
 • U = Uncertainty
 • C = Complexity
 • A = Ambiguity

Akronymen fick under början av 2000-talet fäste och började användas inom strategiskt ledarskap och många typer av organisationer.

Begreppet VUCA används vanligtvis för att beskriva den föränderliga och oförutsägbara miljön som företag och organisationer verkar inom idag. Det syftar bland annat på den snabba förändringstakten, osäkerheten kring framtida händelser och den ökade komplexiteten i samband med globalisering och teknologisk utveckling.

Historien bakom VUCA

Det finns flera olika skapelseberättelser kring begreppet VUCA. En kommer från när amerikanska armén skulle utkämpa sitt första ökenkrig i modern tid, i Kuwait 1990–1991.

Den värld de amerikanska militärerna möttes av var verkligen volatil, osäker, komplex och ambivalent (jag ser dammiga ökenstäder med oförståeliga klankonstellationer framför mig), och dessvärre fungerade deras hierarkiska militära organisation oerhört dåligt i en sådan miljö.

För att fler soldater skulle överleva ute i fält ändrades därför organisationsformen (på soldaternas initiativ), från chain-of-command till ett uppdragsorienterat synsätt med hög självständighet för soldaterna. Och soldaterna i fält började kommunicera mycket mer med varandra istället för med sina överordnade när de var ute på uppdrag. Det här visade sig vara vida överlägset det gamla sättet, och fler soldater överlevde.

Nu kanske det inte är så många av oss som krigar i öknen, men det är en intressant lärdom kring hur organisationer måste anpassa sig i en VUCA-värld.

VUCA på svenska – VOKA

Vi på Stardust har länge skrivit om den nya föränderliga VUCA-världen, men har skapat en svensk motsvarande akronym med definitionen:

 • V = Volatilt: saker rör sig snabbare och ofta med större rörelser
 • O = Osäkert: det som har varit kan inte användas för att förutspå framtiden, gamla trender gäller i allt mindre utsträckning
 • K = Komplext: allt påverkar varandra i allt mer komplexa kedjor, t.ex. teknik, ekologi, politik och samhälle etc.
 • A = Ambivalent: allt är litet dimmigt, och det är svårare att se samband mellan orsak och verkan

Med andra ord, precis som vår omvärld känns just nu.

VUCA i organisationer

För att möta den nya VUCA-världen behöver organisationer vara snabbrörliga och nätverksbaserade, bygga på tillit och självledarskap, bygga på en gemensam värdegrund och ett gemensamt syfte, ett starkt engagemang och på ett ständigt experimenterande (snarare än planerande) för att nämna några saker. Vi på Stardust kallar dem VOKA-organisationer.

Om du och din organisation köper in på idén att vår nutida värld är en VUCA-värld så måste du också ta konsekvensen av det och se till att din organisation inte bygger på hierarkier, order och kontroll, utan på nätverk, självledarskap och tillit.

Endast snabbrörliga organisationer, som snabbt kan agera på nya utmaningar, kommer att bli långsiktigt framgångsrika.

Hur långt har ni kommit i er framtidsanpassning?

VUCA och agila arbetssätt

Ett agilt arbetssätt är en metod för att hantera den föränderliga och oförutsägbara miljön som beskrivs av VUCA. Genom att använda agila metoder som Scrum eller Kanban kan företag och organisationer:

 • hantera volatilitet genom att kontinuerligt anpassa sig till förändringar
 • hantera osäkerhet genom att fokusera på snabba iterationer och lärande
 • hantera komplexitet genom att bryta ner arbete i mindre och mer hanterbara delar
 • hantera tvetydighet genom att arbeta tätt tillsammans i team och ha tydliga kommunikationskanaler

Agila metoder är därför utmärkta för att hantera VUCA-miljöer eftersom de är flexibla, anpassningsbara och kan hantera osäkerhet och förändring på ett effektivt sätt.

Mer om den nya världen

Vi på Stardust har genom åren tagit fram mycket kunskap kring VUCA och framtidens organisationer. Här är en bra start till fördjupning:

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”