Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Meningsfullhet på jobbet – ge dina medarbetare ett syfte

Lästid cirka 5 minuter
Meningsfullhet på jobbet – ge dina medarbetare ett högre syfte.
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Med ett tydligt syfte, ett why, har du som arbetsgivare chans att både skapa en meningsfull arbetsplats för dina medarbetare och samtidigt stärka ditt varumärke. Men hur svarar man på varför man som företag finns?

Den geopolitiska situationen, krig, inflationen och en planet som vi gemensamt håller på att förinta är bidragande orsaker till att allt fler saknar framtidstro.

Idag läser vi sällan något upplyftande i media som ger oss hopp. De yngre generationerna, våra framtida medarbetare, med stora delar av sitt yrkesliv framför sig är speciellt påverkade och det kan inte ha undgått någon att den psykiska ohälsan ökar hos de yngre i allt snabbare takt.

Är det då arbetsgivarens uppgift att ta ansvar för ungas välmående? Nja, det är ju mer än arbetet som påverkar hur man mår och om man har ett bra liv. Men utvecklingen visar att företag kanske blir tvungna att omformulera sig och skapa tydligare syften med sina verksamheter för att ens komma på tal som arbetsgivare för de bästa talangerna.

Varför behöver ett jobb kännas meningsfullt?

En studie från PWC för något år sedan visade att för 72 % av de intervjuade var jobbet ganska meningslöst och endast 28 % kände en tydlig koppling till företagets högre syfte.

Det finns alltså lite att förbättra. Och de arbetsgivare som förstår vikten av att formulera ett högre syfte, ett why med sin verksamhet, och kan bygga en stark företagskultur runt det syftet, kan då bidra till att det för många känns motiverande och meningsfullt att gå till jobbet.

Lyckas man med det stärker det både det generella välmåendet samtidigt som det skapar engagemang, lojalitet och bättre resultat. Och i förlängningen stärks arbetsgivarvarumärket.

Och aldrig har det väl varit så viktigt och så svårt att stärka arbetsgivarvarumärket. Pressen på företag att ta större samhällsansvar visar sig nu på många sätt.

Meningsfullhet avgörande för ett starkt arbetsgivarvarumärke

Med rådande talangbrist och därmed stor konkurrens om de bästa framtida medarbetarna är det många arbetsgivare som lockar med alltmer desperata förmåner.

Det kan vara gratis måltider, egen foodtruck eller restaurang. Många uppgraderar sina kontor med gym och yogastudios eller varför inte göra som ett tech-företag i Kalifornien som flyttat ut hela verksamheten till en nyinköpt ranch i öknen.

Bra förmåner inklusive en konkurrenskraftig lön och bra pensionsvillkor – ja, även unga börjar förstå att det är viktigt – är hygienfaktorer idag om man ska komma i fråga som arbetsgivare, ranch eller inte.

Många uppgraderar sina kontor med gym och yogastudios eller varför inte göra som ett tech-företag i Kalifornien som flyttat ut hela verksamheten till en nyinköpt ranch i öknen.

Men även om man erbjuder extra allt plus flexibla arbetstider och snabbaste uppkoppling så är det ändå meningsfullheten och bidraget till ett bättre samhälle som blir mer och mer avgörande.

I USA förväntas företagen nu ta ställning även i socialpolitiska frågor som abort och medborgarrätt. Fler arbetsgivare och deras chefer känner sig pressade att ta ställning och försvara sina värderingar – sitt why gentemot såväl anställda som kunder och investerare. Och jag tror att vi kommer se samma utveckling i Sverige.

I osäkra tider kan arbetsplatsen utvecklas till en meningsskapande fristad där man med mellanmänsklig kontakt gör något framtidsskapade ihop med likasinnade. Jag tror inte heller att det är en slump att vi nu hör om studier som visar att fler vill tillbaka till kontoren.

Men det måste finnas ett tydligt why. Ett why som handlar om att vi ska uppnå en omsättning på 150 miljoner attraherar bara VD och CEO.

Ett why som handlar om att vi ska uppnå en omsättning på 150 miljoner attraherar bara VD och CEO.

Ett meningsfullt why är ett högre syfte som kan vara uttryckt som en del av visionen. Vissa företag kallar det för ”vår strävan” eller “vår kompassriktning”. Eller helt enkelt ”varför finns vi till”? Att man har identifierat och formulerat hur man som företag bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld.

Hur formuleras ett meningsfullt syfte?

Många upplever det som svårt att formulera ett why för sin verksamhet men vår erfarenhet är att det beror på en ovana att diskutera frågan då den känns för stor och ogreppbar. Och för att den tar tid att arbeta sig igenom.

Det är lätt att sätt mål för marknadsandelar eller konkreta marginalmål. När man kommer till frågan varför ger man upp för lätt.

Det är lätt att sätt mål för marknadsandelar eller konkreta marginalmål. När man kommer till frågan varför ger man upp för lätt.

Men när bitarna sen faller på plats och man inser att utan energiföretaget slocknar Stockholm eller utan en fungerande aktiemarknad får nya bolag svårt att hitta kapital för nya världsförbättrande innovationer, då känns det ofta bra.

Att matcha företagets syfte med nya medarbetare

Ur ett rekryteringsperspektiv är det viktigt att man matchar företagets högre syfte med kandidatens värderingar.

Min erfarenhet som ledare i mer än 20 år är att när det inte fungerar på en arbetsplats handlar det sällan om brist på kunskap hos den anställde utan snarare att man inte delar värderingar och why. Man kan ställa följande tre kontrollfrågor till sina kandidater:

  1. Hur passar det här jobbet in med vad du vill bidra till i ett större sammanhang?
  2. Hur tycker du att vårt högre syfte, vårt why passar in med dina egna värderingar, tankar och dina reflektioner kring vad som är viktigt för dig?
  3. Vilka unika egenskaper eller talanger kan du bidra med för att stärka vårt why?

Win-win med why

Aldrig tidigare har det varit viktigare att kunna formulera ett syfte, ett why. Rätt genomfört kan du som arbetsgivare både skapa skillnad för den enskilda medarbetaren och bidra till en bättre livssitution med mindre oro och stress över dagens situation. Och samtidigt stärka ditt varumärke och den egna verksamheten. Win-win, helt enkelt.

Har ni svaret på varför ni finns och hur ni kan bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”