Strategiaktivering

Omvandla strategi till handling

Har du svårt att sätta din organisations strategi i rörelse? Vår tjänst Strategiaktivering är ett beprövat angreppssätt för att omvandla din organisations strategi till handling. Med oss vid din sida kan du förvandla din strategi till verklighet och öka din organisations samlade genomförandekraft.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Vi lever i en tid av ständig förändring. Och ändå, märkligt nog, lutar sig många organisationer mot gamla metoder när det gäller strategi och affärsplanering. Det resulterar ofta i att dessa planer inte får den effekt de förtjänar. Men nu är det dags för en förändring. Och här på Stardust kan vi hjälpa till.

Vår tjänst Strategiaktivering är ett beprövat angreppssätt för att omvandla din organisations strategi till handling. Den utgår från enkelhet, engagemang och ett agilt genomförande, med fokus på att skapa både genomförandekraft och förmåga att anpassa sig till förändringar. Tjänsten inkluderar följande komponenter:

  • Strategi och affärsplanering – Självklart hjälper vi till att facilitera fram vision, mission, strategi och affärsplaner om det behövs. Alltid med genomförandet i åtanke.
  • Tydliggörande av målbild – I en komplex värld behövs en enkel och tydlig målbild som är lätt att kommunicera och följa upp. Här har vi en förkärlek för kundanpassade OKR:er (Objectives and Key Results)
  • Översättning – Att bara kommunicera riktning och strategi till medarbetarna leder sällan till önskad effekt. Vi använder oss av en egenutvecklad översättningsmetod för att få alla medarbetare att förstå hur de bäst kan bidra till att nå målen och känna ett djupt engagemang för dem.
  • Agilt genomförande – Affärsplaner kan snabbt bli inaktuella, ofta redan efter ett kvartal. Vi hjälper er att skapa ett agilt genomförande som håller er fokuserade på rätt saker året runt.
  • Support av ledare – Genom hela processen tillhandahåller vi verktyg och inspiration till ledarna för att de ska omfamna de nya arbetssätten.

Vår ambition sträcker sig längre än att bara implementera strategier – vi strävar efter att skapa bestående förändring i våra kunders arbetssätt, kultur och beteenden. Med Stardust vid din sida kan du förvandla din strategi till verklighet och öka din organisations samlade genomförandekraft.

”Vi har under året utvecklat och förändrat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat vår affärsplanering, våra arbetssätt och vår organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.”

Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
Vi hjälper er att skapa ett agilt genomförande som håller er fokuserade på rätt saker året runt

Fördelar med Stardusts Strategiaktivering

Ökad genomförandekraft

Ta strategin från plan till verklighet med stärkt förmåga att utföra och leverera.

Anpassningsbarhet i fokus

Behåll din organisations dynamik och flexibilitet i en snabbt föränderlig värld.

Engagerade medarbetare

Skapa djupt engagemang genom att säkerställa att alla förstår sin roll i att uppnå organisationens mål.

Stöd till ledare

Stärk ditt ledarskap med verktyg och inspiration för att omfamna nya arbetssätt.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Att säkerställa att din organisations strategi aktiveras och omsätts i handling är avgörande i vår snabbföränderliga värld.

Vägledning från våra konsulter brukar vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom organisationsutveckling för framtiden. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”