Hur kan vi hjälpa till?
Agilt arbetssätt och agila metoder

Agilt arbetssätt – 7 kom-igång-tips

av Sofie König

2021-05-11

Världen förändras och blir alltmer komplex. Allt fler talar om agila metoder, exempelvis agilt ledarskap och agil teamutveckling, som vägen till framgång i digitaliseringstider och i en värld som är dynamisk, instabil och snabbrörlig. Är du nyfiken på att utveckla ditt teams möjligheter genom ett agilt arbetssätt? Här kommer sju tips!

Vad innebär ett agilt arbetssätt?

Filosofin i det agila arbetssättet kommer från systemutveckling och de principer som formulerades i Manifestet för agil systemutveckling 2001 av en grupp programmerare. Jämfört med traditionella metoder som vattenfallsmodellen representerar det agila ett mer flexibelt sätt att arbeta.

Många organisationer som är i behov av att lösa svåra och utmanande arbetsuppgifter gör det genom att arbeta i agila team. Tanken är att medarbetarnas samlade kompetens, erfarenheter och perspektiv ska bidra till ökad synergi och produktivitet.

Ett agilt arbetssätt följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella arbetsprocesser. Samtidigt strävar det agila arbetssättet efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

Fördelar med agila metoder och att arbeta agilt

Ett agilt arbetssätt ger möjligheter att lättare följa och leda i en föränderlig och komplex värld. Det agila arbetssättet handlar om att främja regelbunden information på alla nivåer och flytta beslutsmandat längre ut i organisationen.

Insikten om att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik ”slutprodukt” innan arbetet ens är påbörjat gör att ett inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är en naturlig del i agila arbetssätt, likaså är förändringar i grundidén välkommet genom hela arbetsprocessen.

Det som kännetecknar ett agilt arbetssätt är att det har ovisshet som huvudtes och bygger på tanken att – istället för att hugga allt i sten från start – så börjar vi utifrån en hypotes och den kunskap som finns just nu. Därefter jobbar man en bit i taget innan man utvärderar. Ser vi att vi är på rätt spår, så fortsätter vi med samma arbetscykel.

De företag som arbetar medvetet med utveckling av sina team och omfamnar ett mer agilt arbetssätt har mycket att vinna; nöjdare kunder, mer engagerade medarbetare, lägre personalomsättning och färre sjukskrivningar.

Kom igång med agila arbetssätt

Är du nyfiken på att utveckla ditt teams möjligheter att lösa utmanande och komplexa arbetsuppgifter på ett mer agilt sätt? Här kommer några tips på vägen!

  1. Börja med att definiera vad agilitet betyder för ert team i organisationen och förankra därefter detta med exempelvis ledningen
  2. Se till att teammedlemmarna känner till och accepterar teamets uppdrag, roller, mål och prioriteringar
  3. Identifiera ert agila team. Rekommendationen är att vara tre till nio personer, då denna storlek på ett team ofta fungerar väldigt bra. Se även till att teamet kan dela arbetsuppgifter med varandra så att det inte skapas flaskhalsar som hindrar utvecklingen. En rekommendation är att gå efter synsättet att det är teamet som helhet som utför en uppgift, inte de enskilda individerna.
  4. Släpp lös kraften i teamet, men sätt även upp några grundregler att förhålla sig till. Det vill säga skapa tillit men ha koll på exempelvis vilka principer som ska följas: vad gäller vid möten (måste alla vara på plats fysiskt), när är något ”klart” eller hur ser vår backlog ut? Diskutera gärna dessa frågor tillsammans inom teamet och utveckla ett stödjande klimat och skapa en feedback-kultur.
  5. Med jämna mellanrum – reflektera tillsammans i teamet hur ni kan bli mer effektiva och justera beteendet därefter. Var medveten om att omvärlden förändras i snabb takt och att förutsättningarna kan förändras över en natt. I de flesta organisationer är det därför viktigt att fundera över hur väl organisation kan anpassa sig till framtida krav. Se även till att utveckla ditt ledarskap i linje med detta.
  6. Se till att kommunikationen är transparent och ärlig och se olikheter som något positivt
  7. Kreativitet och risktagande är något som bör uppmuntras. Det är ok att göra fel!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest