Agilt arbetssätt – 7 kom-igång-tips

Lästid cirka 4 minuter
Agilt arbetssätt och agila metoder

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-post.

Agilt arbetssätt har blivit alltmer populärt i dagens arbetsliv och det finns goda skäl till det. Det handlar om att skapa en flexibel arbetskultur där team kan arbeta snabbt och effektivt samtidigt som de upprätthåller hög kvalitet i sitt arbete. Är du nyfiken på att utveckla ditt teams möjligheter genom ett agilt arbetssätt? Här kommer sju tips!

Vad innebär ett agilt arbetssätt?

Filosofin i det agila arbetssättet kommer från systemutveckling och de principer som formulerades i Manifestet för agil systemutveckling 2001 av en grupp programmerare. Jämfört med traditionella metoder som vattenfallsmodellen representerar det agila ett mer flexibelt sätt att arbeta.

Många organisationer som är i behov av att lösa svåra och utmanande arbetsuppgifter gör det genom att arbeta i agila team. Tanken är att medarbetarnas samlade kompetens, erfarenheter och perspektiv ska bidra till ökad synergi och produktivitet.

Ett agilt arbetssätt följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella arbetsprocesser. Samtidigt strävar det agila arbetssättet efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

I boken The Agile Organization sammanfattas ett agilt arbetssätt som en flexibel, kundfokuserad och iterativ metod som fokuserar på att leverera högkvalitativt arbete genom samarbete, självorganisering och kontinuerlig förbättring.

Ett agilt arbetssätt är en flexibel, kundfokuserad och iterativ metod som fokuserar på att leverera högkvalitativt arbete genom samarbete, självorganisering och kontinuerlig förbättring.

Boken The Agile Organization betonar vikten av att skapa en kultur av öppenhet och transparens, där alla medlemmar i teamet känner sig delaktiga och uppmuntras att ta ansvar för projektets framgång. Den understryker också vikten av att använda metoder som Scrum, Kanban eller Lean för att organisera och strukturera arbetet på ett agilt sätt.

Fördelar med ett agilt arbetssätt

Ett agilt arbetssätt ger möjligheter att lättare följa och leda i en föränderlig och komplex värld. Det agila arbetssättet handlar om att främja regelbunden information på alla nivåer och flytta beslutsmandat längre ut i organisationen.

Insikten om att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik ”slutprodukt” innan arbetet ens är påbörjat gör att ett inkluderande och iterativt arbete med utvärdering i varje steg är en naturlig del i agila arbetssätt, likaså är förändringar i grundidén välkommet genom hela arbetsprocessen.

Det som kännetecknar ett agilt arbetssätt är att det har ovisshet som huvudtes och bygger på tanken att – istället för att hugga allt i sten från start – så börjar vi utifrån en hypotes och den kunskap som finns just nu. Därefter jobbar man en bit i taget innan man utvärderar. Ser vi att vi är på rätt spår, så fortsätter vi med samma arbetscykel.

Istället för att hugga allt i sten från start – så börjar vi utifrån en hypotes och den kunskap som finns just nu. Därefter jobbar man en bit i taget innan man utvärderar.

9 exempel på ett agilt arbetssätt

De företag som arbetar medvetet med utveckling av sina team och omfamnar ett mer agilt arbetssätt har mycket att vinna, här har vi sammanfattat nio exempel:

 1. Snabbare leverans av högkvalitativt arbete.
 2. Bättre samarbete och kommunikation inom teamet.
 3. Möjlighet att anpassa sig till förändringar och behov i realtid.
 4. Ökad produktivitet och effektivitet.
 5. Ökad kundnöjdhet genom kontinuerlig feedback och iterationer.
 6. Fokus på individer och interaktioner snarare än processer och verktyg.
 7. Stärkt motivation och engagemang från teammedlemmarna.
 8. Förbättrad transparens och öppenhet i arbetet.
 9. Möjlighet att lära sig och växa genom reflektion och feedback.

Så här kommer du igång med agila arbetssätt – 7 tips

Är du nyfiken på att utveckla ditt teams möjligheter att lösa utmanande och komplexa arbetsuppgifter på ett mer agilt sätt? Här kommer några sju på vägen!

 1. Börja med att definiera vad agilitet betyder för ert team i organisationen och förankra därefter detta med exempelvis ledningen
 2. Se till att teammedlemmarna känner till och accepterar teamets uppdrag, roller, mål och prioriteringar
 3. Identifiera ert agila team. Rekommendationen är att vara tre till nio personer, då denna storlek på ett team ofta fungerar väldigt bra. Se även till att teamet kan dela arbetsuppgifter med varandra så att det inte skapas flaskhalsar som hindrar utvecklingen. En rekommendation är att gå efter synsättet att det är teamet som helhet som utför en uppgift, inte de enskilda individerna.
 4. Släpp lös kraften i teamet, men sätt även upp några grundregler att förhålla sig till. Det vill säga skapa tillit men ha koll på exempelvis vilka principer som ska följas: vad gäller vid möten (måste alla vara på plats fysiskt), när är något ”klart” eller hur ser vår backlog ut? Diskutera gärna dessa frågor tillsammans inom teamet och utveckla ett stödjande klimat och skapa en feedback-kultur.
 5. Med jämna mellanrum – reflektera tillsammans i teamet hur ni kan bli mer effektiva och justera beteendet därefter. Var medveten om att omvärlden förändras i snabb takt och att förutsättningarna kan förändras över en natt. I de flesta organisationer är det därför viktigt att fundera över hur väl organisation kan anpassa sig till framtida krav. Se även till att utveckla ditt ledarskap i linje med detta.
 6. Se till att kommunikationen är transparent och ärlig och se olikheter som något positivt
 7. Kreativitet och risktagande är något som bör uppmuntras. Det är ok att göra fel!

Vilka företag är kända för att använda ett agilt arbetssätt?

Amazon har utvecklat en agil metod som kallas “Amazon Leadership Principles”. Dessa principer utgör grunden för hur Amazon-ledare arbetar och leder sina team.

Microsoft har anammat agila principer och arbetssätt för att förbättra sin produktutveckling och förmåga att anpassa sig till kundernas behov.

Ericsson har också implementerat agila principer i sitt arbete och använder sig av metoder som Scrum och Kanban för att organisera sitt teamarbete.

Klarna använder sig av agila principer för att stärka sin innovationsförmåga och förbättra sin kundupplevelse. De använder sig av metoder som Scrum och Lean för att organisera sitt arbete.

Spotify är ett annat svenskt företag som är känt för att använda ett agilt arbetssätt. De har utvecklat sitt eget ramverk för agilt arbete, kallat “Spotify-modellen”, för att organisera sitt teamarbete och stärka samarbetet och leveransförmågan.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”