Hur kan vi hjälpa till?
Skapa tillit på arbetsplatsen

Ekvationen som skapar tillit på arbetsplatsen

av Philip Sjögren

2021-01-26

Tillit är kommunikationens och samarbetets bästa smörjmedel. Men det kan inte beställas, beordras eller köpas. Tillit kan bara förtjänas. Här är uppställningen som visar hur du lyckas.

Har du suttit i möte med personer som inte litar på varandra – med tystnad, kritik, missunnsamhet och dolda agendor?

Möten med personer som litar på varandra blir oftast raka motsatsen: dynamiska, konstruktiva, kreativa och helt enkelt roliga.

Tillit är kommunikationens och samarbetets bästa smörjmedel. Men det svåra är att tillit inte kan beställas eller beordras. Den kan heller inte köpas. Den kan bara förtjänas.

På engelska talar man om trust, men framför allt om att vara trustworthy. Jag tycker det ligger något mycket vackert i det – jag kan inte kräva din tillit utan jag måste förtjäna den. Det beror i första hand på mig och mina handlingar, som sen kan benas upp i tillitsekvationens beståndsdelar.

Jag arbetade med ett kinesiskt team som förklarade för mig att tillit på kinesiska skrivs 相信. Det första tecknet 相 betyder ”ömsesidig” och det andra 信 betyder ”jag litar på dig”.

För att det ska uppstå tillit mellan två personer krävs med andra ord att bägge blottar sig och vågar lita på den andra. Också det är ju oerhört träffande.

När jag arbetar med teambuilding fokuserar vi ofta på tillit. För att bättre kunna arbeta med det använder jag David Maisters suveräna förenkling, där han gör en ekvation av något så mjukt som tillit. Han konstaterar att den tillit andra känner för mig stärks när jag ökar min trovärdighet, pålitlighet och närhet. I ekvationen hamnar dessa i täljaren.

Men sen finns det en variabel som kan bryta ner tilliten, även om täljaren är hög. Det är om andra upplever att det jag gör endast är för min egen vinning. Maister kallar det självorientering och lägger den i nämnaren. För att öka tilliten måste därför självorienteringen minskas och hållas låg.

Ekvation, tillit på arbetsplatsen

För att skapa tillit på arbetsplatsen eller i ett team tittar man på vad som bygger upp respektive variabel. I korthet omfattar det bland annat:

Trovärdighet

 • Orden vi säger – låter det rimligt? Här talar man ofta om att ord och kroppsspråk måste vara synkade och måste lägga sig på rätt nivå
 • Hur andra upplever min kompetens – vilket tyvärr kan påverkas av fördomar som till exempel ”Kan man var så gammal/ung för att kunna något om detta?”
 • Formella indikatorer som utbildning och roll. När vi går igenom de finansiella resultaten är finanschefen mer trovärdig än HR-chefen

Pålitlighet

 • Kvaliteten i det jag presterar över tid
 • Förutsägbarhet
 • Konsekvent agerande
 • Hålla det jag lovar
 • Ärlighet
 • Leva-som-jag-lär
 • Med mera

Närhet

 • Intresse för den andra som person
 • Att lyssna och interagera med den andra
 • Tid tillsammans
 • Småprat

Självorientering

Minimeras genom:

 • Ta reda på den andras mål och hjälp hen att uppnå dem
 • Var tydlig med dina prioriteringar och hur de påverkar dig

Till sist. På engelska talar man om av vara trustworthy. Ett riktigt bra begrepp som vi inte har någon motsvarighet till på svenska. För det är vad det handlar om: jag måste förtjäna andras tillit.

Hur är det med dig? Vilka är dina styrkor och svagheter för att förtjäna andras tillit? Hur trovärdig är du i andras ögon? Eller pålitlig?

Och de personer du känner mindre tillit för, vilken del av ekvationen är det som svajar? Kan du ta ett första steg för att börja bygga tilliten ni känner för varandra?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest