Maria är en erfaren finansekonom med över ett decenniums arbetslivserfarenhet inom finanssektorn.

Organisationsutveckling och ledarskap kopplat till affärsstrategi samt en förmåga att förvandla komplexa uppgifter till genomförbara planer är några av hennes mest utmärkande styrkor.

Genom sin förmåga att tydligt översätta strategier till konkreta arbetsuppgifter hjälper Maria medarbetare att förstå och engagera sig i organisationens mål.

I sitt arbete betonar hon vikten av effektivt ledarskap och dess roll i att forma företagskulturen och driva framgångsrik förändring. Hon har en djup förståelse för ledarutveckling och är skicklig på att integrera strategi, ledarskap och företagskultur för att skapa positiva resultat.

Maria har en gedigen bakgrund i att stötta företag i att införa och förankra ledarskap över hela organisationen. Hon har även stor erfarenhet av målstyrning och förändringsledning samt som VD-coach, där hon ger värdefull vägledning till företagsledare.

Maria har utfört uppdrag för en rad olika kunder där Stockholmsbörsen, Ericsson, Alligo, Hydac och Watma Education är några exempel.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.