Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Att sätta mål som engagerar

Lästid cirka 3 minuter
Mål
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Att sätta mål som engagerar dina medarbetare är inte det lättaste. Ofta är det svårt både för teamet och den enskilda medarbetaren att se hur de individuella målen hänger ihop med helheten och frågan varför, blir ofta svår att besvara.

För att skapa engagemang behövs fyra komponenter som alla samverkar (ref Daniel Pink). Dessa är:

  1. Inkludering – Medarbetaren känner en tillhörighet till gruppen/företaget, i detta fall till målet i sig
  2. Utveckling – Medarbetaren upplever och får, utveckling i sitt arbete genom att arbeta mot målet
  3. Autonomi – Medarbetaren har möjlighet att styra sitt eget arbete
  4. Syfte (eller Purpose på engelska) – Medarbetaren upplever att det finns ett större syfte med arbetet, att vad hen gör faktiskt har betydelse för någon annan.

Om man tar hänsyn till de fyra ovanstående pusselbitarna när man sätter mål, kommer dessa få större genomslagskraft genom högre engagemang och större vilja att lyckas.

Ett sätt att få med alla pusselbitar när man sätter mål är att följa nedanstående 5 steg:

  1. Fundera tillsammans kring frågan ’Vart är vi på väg?’. I detta första steg arbetar ni med att skapa samsyn kring vilka mål ni har/bör ha, varför och hur det bidrar till helheten, dvs hur hänger det ihop med företagets övergripande strategier och mål? Se till att alla kommer till tals och får ge sin syn, risken är annars att ni har helt olika uppfattning om vilka mål ni har och varför de är viktiga. När ni upplever att ni har formulerat era mål, ställ er frågan ’Varför?’ minst tre gånger för att säkerställa att syftet med målet är klart.
  2. Ställ er sedan frågan ’Hur ska vi nå dit?’ – Utan att begränsa er till vem gör vad och vilka resurser som finns, ta fram gemensamma aktiviteter som strävar mot målet/målen. Bra metod här är att använda post-it lappar, digitala workshop verktyg eller liknande för att fånga allas förslag och idéer. När idéerna är uttömda, då kan vi börja kategorisera, värdera och välja ut de aktiviteter som är mest lämpliga att genomföra. Tänk på att aktiviteter som ligger nära i tid är enklast att få genomförda, medan sånt som ligger längre fram i tiden tenderar att skjutas upp. Se till att tidsätta aktiviteterna och se inte detta steg som en engångsaktivitet, utan något ni kan och bör återbesöka kontinuerligt.
  3. Fördela ansvar – Det är viktigt att ni distribuerar ansvaret för de aktiviteter som ni kommit överens om i steg 2. Även om det är fler som blir inblandande i genomförandet är det bäst att ha en ytterst ansvarig (se till att det inte blir chefen, då förloras en stor del av engagemanget för uppgiften).
  4. Hur följer vi upp? – Kom gemensamt överens om hur mål och aktiviteter ska följas upp. Utnyttja allas kompetenser i uppföljning och se till att ni lär av varandra. Diskutera också vilka beteenden ni önskar ha i teamet när ni genomför aktiviteter och uppföljning. Vad är OK och inte OK att göra? Vilken kultur vill vi bygga i vårt team?
  5. Genomför, utvärdera och justera – När punkt 1-4 är gjort är det bara att sätta igång. Men glöm inte att utvärdera, både aktiviteter men också målen. Världen är föränderlig och därför kommer också era mål och aktiviteter att vara det. Det blir därför viktigt att ni under resans gång är beredda att justera mål och aktiviteter.

Det låter kanske enkelt och det är det också. Det svåra är att hitta tid till att prioritera och genomföra alla steg, utan att slarva över något. Men jag kan lova att gör ni det ordentligt så kommer vinsten bli stor. För vem vill inte ha mål som engagerar medarbetare?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”