Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Struktur och flexibilitet är vad som behövs när omvärlden förändras

Lästid cirka 3 minuter
Omvärlden
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Som vi många gånger skrivit om i våra bloggar så förändras omvärlden fort och organisationer måste hänga med. Ibland känns det som själva förändringen är den nya organisationsformen.

För att genomdriva en förändring behöver vi ju ha någon form av mål eller riktning för vad vi vill förändra. Utan det vet vi liksom inte vad vi ska arbeta emot, vi kan uppleva att vi ”jobbar för jobbandet skull” som en ledare beskrev det för mig. Men hur ska vi då kunna göra förändringar när vi inte riktigt vet hur vår omvärld kommer att se ut och vilka anpassningar vi behöver göra för att möta nya krav?

Jo svaret är struktur och flexibilitet. En strukturerad modell för att sätta mål som används vid behov och är flexibel. En målstyrningsmodell som bygger på engagemangets fyra hörnstenar: Inkludering, Utveckling, Autonomi och Syfte/Riktning (ref. Daniel Pink).

Vi har kommit fram till att följande 5 steg utgör basen för en målstyrningsmodell som både driver engagemang är flexibel och skapar struktur. Den ser ut så här:

  1. Vart är vi på väg? – oavsett om ni fått målen tilldelade eller sätter era egna mål är första steget att diskutera vad betyder målet/målen för oss? Hur kopplar det till de övergripande målen i organisationen? Vad kan vi påverka? Hur ska vi formulera målet så det känns relevant för oss? Hur länge ska detta mål gälla? Syftet med övningen är att alla ska förstå målet, känna något för målet och vara delaktig. Diskutera tills ni är överens.
  2. Arbeta fram aktiviteter som leder mot målet. Var kreativa, låt alla komma till tals, se till att även de som inte är idésprutor blir involverade. När tillräckligt många idéer kommit fram prioriterar ni dessa utifrån den tidsram ni kommit fram till under punkt 1 och om det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Se till att vara realistiska och fokuserade i era aktiviteter.
  3. Bestäm vem som har huvudansvar för vilken aktivitet. Försök låta medarbetarna själva besluta vad de vill och kan ha ansvar för. Som ledare kan du utmana och uppmuntra till utveckling, men bäst resultat kommer om engagemanget hos medarbetarna får styra.
  4. Besluta om uppföljning och stöttning. Prata i grupp om hur målen och aktiviteterna ska följas upp och vilken stöttning medarbetarna behöver. Bäst resultat blir om gruppen kan komma överens om hur de stöttar och följer upp varandra istället för att lämna det till chefen. Ju mer decentraliserat desto bättre.
  5. Genomför och lär. Nu vet alla vad de ska göra, varför samt när och hur de kan få stöttning i genomförandet. Se till att följa er plan och återkom till målen ofta för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och leder er i rätt riktning. Justera, dra lärdomar gör om från punkt 1 vid behov.

Tänk på att dokumentera det ni kommer fram till på ett sätt som passar er. Se till att alla kan hitta dokumentationen enkelt och att ni frekvent återkommer till vad ni kom överens om. Mål behöver talas om kontinuerligt för att bli uppfyllda.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa din organisation genom förändring, kontakta oss.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”