Hur kan vi hjälpa till?

Goda relationer lägger grunden för hur vi mår och presterar

2020-03-03

Att goda relationer ökar vårt välmående det kan vi nog alla skriva under på. Relationer inom familjen och flocken har i alla tider påverkat vår chans till överlevnad. Goda relationer inom flocken har skapat förutsättningar för utveckling och framgång, dåliga relationer har skapat oreda och kaos. Numera är vi inte lika beroende av dessa strukturer utan har stora möjligheter att klara oss själva och själva välja vår flock. Ofta blir arbetskamrater och kollegor en del av vår flock och hur hanterar vi då de relationer som uppstår? Familjesystem – relationssystem – hur appliceras det på arbetsmarknaden? 

Företag och organisationer har börjat förstå att relationerna på arbetsplatsen är viktiga. Det spelar ingen roll hur mycket vi jobbar med pengar, och kompensationspaket om relationerna  på arbetsplatsen är dåliga. 

Tillit och engagemang är viktiga komponenter i alla relationer och att behålla en relation till en  person eller grupp kräver att vi aktivt arbetar med den. Svek, misslyckanden och konflikter är exempel på situationer som uppstår i alla relationer och lika applicerbart i familjer som organisationer behöver vi prata om hur vi hanterar detta, tidigt introducera vilka relationsnormer som faktiskt gäller i den här familjen eller på den här arbetsplatsen.

Vi växer alla upp med ett relations-arv och det tar vi med oss till arbetsplatsen. Detta påverkar vår arbetsinsats, det kommer att påverka hur vi tar oss an hela vår arbetssituation. Många organisationer arbetar med frågor som hur vi tar och ger feedback, hanterar misslyckanden, löser konflikter mm. Hur vi tar oss an och reagerar på dessa saker kommer att vara påverkat av vilket relations-arv vi tar med oss in i organisationen. För vissa medarbetare kommer t ex konflikter vara associerat med rädsla och obehag något som tar lång tid att komma över, medan andra ser en konflikt som något som uppstår i stundens hetta och går över lika fort. För att dessa två individer ska kunna ha en god relation till varandra måste det finnas möjlighet till att lära känna varandra lite mer på djupet. För det krävs det tillit, engagemang och tid, något som vi oftare förstår i familjerelationer men inte alltid i organisationer. Kanske finns det något vi kan lära oss av familjerelationer fast i organisations kontexten?

Vad kan man då göra för att öka organisationens förmåga att hantera relationer?

Först och främst, få medarbetare att börja prata med varandra. Skapa utrymme och mötesplatser som främjar samtal. Börja också prata om vilka relationsnormer som arbetsplatsen har. På precis samma sätt som ni arbetar med företagskulturen, arbeta med relationskulturen. Var öppna med, och omfamna, att alla är olika med olika bakgrund och det kommer att påverka vilka relationer som skapas. 

Tänk på att goda relationer skapar välmående medarbetare. Välmående medarbetare skapar bättre resultat, så det är värt att arbeta med era relationer.

Vill ni veta mer om hur ni kan arbeta med relationer på arbetsplatsen? Läs gärna mer om våra tjänster här !

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest