Lärande organisation – så gör du! 3 viktiga punkter

Lästid cirka 5 minuter
Lärande organisationer

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

Vill du veta hur du kan göra din organisation mer anpassningsbar, innovativ och effektiv? Då kan konceptet “lärande organisation” vara något för dig.

En lärande organisation är en typ av organisation som aktivt främjar ständigt lärande och utveckling för medarbetarna, vilket kan leda till ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft och ökad medarbetarnöjdhet.

Men i sviterna efter covid-pandemin brottas många företag med att bygga en stark företagskultur med gemensamma värderingar när kontoret inte längre är en självklar samlingsplats.

Ytterligare en utmaning är hur vi främjar utvecklingen av en lärande organisation när vi inte är samlade och inga spontanmöten uppstår. Här går vi igenom begreppet och listar tre viktiga punkter mot en lärande organisation.

Vad innebär en lärande organisation?

En lärande organisation är en organisation som systematiskt strävar efter att förbättra sin förmåga att lära sig och anpassa sig till förändringar i sin omgivning. Detta innebär att organisationen har en kultur som uppmuntrar till kontinuerlig inlärning och utveckling av både enskilda individer och hela organisationen.

Hjärtat av definitionen av en lärande organisation enligt Bersin and Associates är lärandekultur:
’A learning culture is an organizationwide belief that the organization’s strategy, mission and operations can continuously be improved through an ongoing process of individual and organizational learning. It includes a set of investments, programs and processes to study areas of weakness, explore causes, and exploit opportunities to improve and learn at all times and at all levels.’

Av Bersins definition skulle jag vilja lyfta fram tre områden som är särskilt viktiga för en lärande organisation:

“Learning culture”

En lärande organisation är en fråga om företagskultur. Företagets kultur och värderingar måste genomsyras av en vilja och önskan att lära sig och dela med sig av sin kunskap och sina lärdomar. Vi måste se till att lärande blir en del av vår vardag. Utvärdering, reflektion och återkoppling är lärande som behöver tränas och uppmuntras vid varje möjligt tillfälle.

“Continuously be improved”

Ständig förbättring, organisationen söker ständigt efter sätt att förbättras genom att lära sig från framgång och misstag. Ett uppdrag, projekt eller en leverans är inte avslutat innan det har utvärderats i syfte att utveckla och förbättra organisationen.

“Learn at all times and at all levels”

Lärande är en fråga för alla nivåer i företaget vid alla tillfällen, inte en fråga som diskuteras mellan chef och medarbetare en gång per år och dokumenteras i en plan som följs upp efter 3-6 månader. Alla är en del av organisationen och är därmed gemensamt ansvariga för att driva den framåt. Det gör vi bäst genom att lära av varandra, oavsett roll i företaget.

Så skapar du en lärande organisation

Att skapa en lärande organisation kan vara en lång process som involverar många olika faktorer. Gemensamt för organisationer som lyckats med att bygga en lärande organisation är att de har en stark företagskultur som tydligt uppmuntrar beteenden som:

  • att våga ställa frågor, till alla, på alla nivåer
  • ha diskussioner kring hur och varför beslut tas
  • vilja påverka tilldelade arbetsuppgifter
  • att våga starta egna projekt och ta risker
  • att säga sanningen till ledare och chefer, även när den ‘gör ont’
  • bygga modiga ledare och medarbetare som delar med sig av misstag och framgång

Så att bygga en kultur där lärande är en del av organisationens DNA är alltså grunden till en lärande organisation.

Det är även viktigt att hitta strukturer för er organisations lärande. Här är tre viktiga punkter att fundera kring.

Definiera lärande och vikten av det

Först och främst behöver ni komma överens om er definition av lärande och varför det är viktigt.

Nästan alla vi arbetar med definierar lärande som lärarledda kurser, seminarier och formell e-learning. Men lärande är så mycket mer. Lärande innefattar att lära från varandra, i projekt, på jobbet, genom att byta arbetsuppgifter, dela kunskap, läsa artiklar och mycket, mycket mer.

Diskutera och kom överens om hur ert team lär sig bäst och mest effektivt och se till att ta tillvara på lärtillfällen när de dyker upp. Genom att vara överens om vad ni ser som lärande är det enklare att veta vad och när lärande sker och hur vi kan möjliggöra att det sker effektivt.

Lär er att lära

För det andra, alla behöver lära sig att lära. Precis som allt annat så är lärande en kompetens. Att ha förmågan att lära är något som behöver tränas.

Att vara medveten om sin egen och teamets föredragna lärmetoder gör det lättare att träna sig i att ta tillvara på de lärtillfällen som ges och säkerställa effektiv inlärning sker. Hjälp varandra genom feedback, ge tips om olika lärmetoder och källor, testa er fram till metoder som passar. Träna på att lära!

Strukturer som främjar lärande

För det tredje, sätt upp strukturer som främjar lärande. När ni vet vilka lärmetoder ni föredrar behöver ni sätta upp arbetsmetoder och processer som främjar lärande och ger tillfällen till lärande i just ert team.

Se till att ha en arbetsmiljö som underlättar kunskapsdelning om det är er föredragna metod, ge möjlighet att samarbeta digitalt, dela och tipsa om bra lärmaterial. Inkludera lärande i teammöten, projektuppföljning och gör det till en naturlig del av vardagen.

Lärande sker bäst i nära anslutning till att kunskapen appliceras, så se till att föra ut det i ert dagliga arbete.

Vilka positiva effekter ger en lärande organisation?

Lärande organisationer kan bidra till ökad prestation och innovation, samt förbättra medarbetarnas välbefinnande och motivation. Några av de positivare effekter som en lärande organisation ger inkluderar bland annat

Lärande organisationer är mer anpassningsbara

Genom att prioritera inlärning och utveckling kan organisationer bli mer anpassningsbara och lättare hantera förändringar. Lärande organisationer är också mer benägna att experimentera med nya idéer och lösningar.

Lärande organisationer uppmuntrar innovation

En organisation som främjar lärande och kunskapsdelning uppmuntrar då också till innovation och kreativitet. Lärande organisationer är har därför ofta lättare att använda nya teknologier och metoder för att förbättra sin prestation.

Lärande organisationer främjar medarbetarnas engagemang och motivation

När medarbetarna känner sig uppmuntrade att lära sig och utvecklas i organisationen, känner de sig ofta mer engagerade och motiverade. I en lärande organisationer ges möjlighet till medarbetare att utveckla nya färdigheter och ta på sig nya ansvarsområden, vilket bidrar till deras professionella utveckling.

Lärande organisationer förbättrar prestationen

Genom att lära sig av tidigare erfarenheter och genom att ständigt förbättra sina processer och metoder kan organisationer förbättra sin prestation. Lärande organisationer är också mer benägna att använda feedback från medarbetare och kunder för att förbättra sina produkter och tjänster.

Lärande organisationer är mer hållbara

Genom att prioritera lärande och utveckling kan organisationer bygga en kultur som främjar kontinuerlig förbättring. Detta kan hjälpa organisationen att vara mer hållbar på lång sikt och bättre förberedd på framtida utmaningar.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er bli en lärande organisation? Kontakta då oss på Stardust Consulting.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”