Hur kan vi hjälpa till?
Medarbetarengagemang

Varför medarbetarengagemang bör vara en viktig prioritering

av Camilla Rask

2017-04-25

I jakten på talangerna har det länge varit ett starkt fokus på rekryteringsprocessen. Idag upplever allt fler branscher och verksamheter en ökad utmaning i att ”få tag i rätt kompetens”. I vissa organisationer råder en påtaglig brist, som inom skola, vård och omsorgsyrken för att nämna några exempel som vi hör om löpande i media.

Svårigheter att rekrytera till bristyrken har lett till en viss förskjutning av fokus från att rekrytera till att engagera och utveckla medarbetarna vi redan har. Efter diverse åtgärder som att organisera oss på bästa sätt, renodla våra roller och se över ”vem som ska göra vad” förs nu alltfler dialoger på hög nivå i vad som föder medarbetarengagemang. På riktigt. Engagemang är för många inte bara en fråga om ökad lönsamhet, det handlar om verksamhetens överlevnad.

Det finns spaltmeter med forskning, undersökningar och artiklar i ämnet ”Engagerade medarbetare”. För att summera några viktiga aspekter av engagemang vill jag nämna den inre motivationen som handlar om tre grundläggande psykologiska behov:

  1. Det första är upplevd kompetens. Medarbetare vill känna sig kunniga, vill bli sedda i sin prestation och nå sina mål.
  2. De vill kunna påverka sin arbetssituation i fråga om både innehåll och att utföra sin arbetsuppgifter- autonomi.
  3. Det tredje handlar om samhörighet. Vårt behov av att vara en del av ett större sammanhang och där vi interagerar med andra människor.

Många vill vara i organisationer där det finns ett uttalat och tydligt purpose som berättar varför man som verksamhet finns till och där värdegrunden genomsyrar allt man gör. När det kommer till ledarskap så ska det präglas av tydlighet, kommunikation och feedback kring vad som förväntas av mig som medarbetare. Vidare är en av ledarens främsta uppgifter att stödja och skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Arbetsplatser med hälsofokus där det råder en sund balans mellan arbete och fritid är andra viktiga aspekter i dagens arbetsliv.Engagemanget är mångfasetterat så det är svårt att veta vilka insatser som ger störst effekt. Vissa satsar allt på ledarskapet, en del jobbar hårt med att skapa en lönsam företagskultur, andra satsar helhjärtat på den interna karriärutvecklingen.

För att få full effekt av initiativ inom Talent Management behöver man ha ett holistiskt synssätt. Därför kan det vara klokt att starta med att skaffa sig en bild av hur väl det nuvarande Talent Management fungerar. Läs gärna om hur Stardusts standardiserade metod för diagnos, STaR TRAK kan hjälpa dig utforma talangstrategin för att uppnå mer engagerade medarbetare.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest