Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Samarbete in i väggen

Lästid cirka 3 minuter
samarbete
Missa inte!

Kan vi samarbeta för mycket? I Harvard Business Review under rubriken ”Collaboration Overload” diskuterar Rob Cross, professor i Management vid University of Virginia’s McIntire School of Commerce, de negativa sidorna av ”collaboration”.

Betydelsen av ”collaboration” är enligt Cambridge Dictionary Online ”the situation of two or more people working together to create or achieve the same thing”. Alltså, samarbete mot ett gemensamt mål.  För att skapa en struktur så har Cross och kollegorna delat upp verktygen som skapar värde vid samarbete i tre delar; information (kunskap som kan struktureras), sociala (nätverk och position) och personliga (energi och arbete). De två första är som kollektiva resurser, de kan brukas utan att förbrukas. Den tredje, personliga delen, har en gräns.

Några resultat som Cross med kollegor har funnit kring ”collaboration” baserat på sin forskning:

 • De som besitter mycket information och som också efterfrågas personligen av många, är generellt mindre nöjda med sin situation än de med samma kunskap och information men som har färre som begär personlig kontakt för att ta del av kunskapen.
 • Det är vanligen ett mycket litet antal nyckelpersoner som bidrar med en stor del av värdet. Ca 3-5% av individerna skapar 20-35% av värdet.
 • En hög andel av dessa nyckelpersoner känner sig nedtyngda och oengagerade som ett resultat av att de lägger stor del av sin arbetstid på att svara på andras frågor, bli inbjudna till möten osv där deras kunskap efterfrågas reaktivt.
 • Bland identifierade top-performers kan endast ca 50% anses vara aktiva deltagare.
 • Män och kvinnor har statistiskt olika upplevelse av att dela kunskap där kvinnor har 66% högre sannolikhet att hjälpa någon som behöver medan män har 33% högre sannolikhet att dela med sig av sin kunskap på ett strukturerat sätt som genom att skriva ner kunskapen, hålla en utbildning osv. Vi har också olika förväntningar på kvinnor och män.

Rubriken ”Collaboration overload” är lysande då den väcker uppmärksamhet och många känner igen sig i att lägga en stor del av sin arbetstid på annat än det man anser vara sin arbetsuppgift. Artikeln har fått en hel del positiva kommentarer men även invändningar. Bland annat kritiseras innehållet av Catherine Shinners, Thought leader, strategic advisor – Communities, Networked Organizations. Hon menar att artikeln blandar ihop begrepp och snarast handlar om dåligt organiserad Knowledge Management och dålig mötesdiciplin. Shinners har nog rätt i det. Personligen kan jag reagera på tanken att separera mitt jobb från att dela min kunskap med andra. Men artikeln ger ändå eld på brasan för ett antal tankar:

 • ”Collaboration” är en en lednings och organsiationsfråga som är väldigt viktig att hantera.
 • I en kunskapsorganisation ÄR delande av kunskap och samarbete en del av jobbrollen, inte ett störande inslag.
 • Collaboration ska vara en del av performance management och utvecklingsprocesserna. Vi behöver utveckla organisationers erkännande, finansiellt och karriärmässigt, av vikten av att ”hjälpa till”.
 • Se kunskapsdelning och stöd till kollegor som en självklar parameter vid identifiering av ”high-performers”
 • Uttrycket ”om du inte har tid nu, varför tror du att du kommer att ha det sedan?” är på sin plats. Genom att ta tiden att skriva en instruktion, en artikel, göra ett webinar eller på annat sätt strukturera din kunskap kan den brukas utan att du förbrukas.
 • Utforma projekt där rollerna är klara, genom att identifiera mentorer, adepter osv. Genom att etablera sådana arbetssätt kan de reaktiva och störande frågorna omformas till värdeskapande samarbete för alla inblandade.

Läs Rob Cross’s artikel här och gärna kommentarerna också. Jag är nyfiken på vad du läser in och hur du reagerar.

 

Hur kan vi hjälpa till?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”