Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Därför fungerar inte bonussystem

Lästid cirka 4 minuter
Bonussystem
Missa inte!

Talent management i framtidens organisationer

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Den senaste tiden har det varit mycket debatt om bonussystem. Frågan har haft flera olika aspekter: skall bonus betalas ut till företagsledningar som har tagit emot permitteringsstöd under coronapandemin? Är bonusnivåerna i svenskt näringsliv verkligen rimliga? Och fungerar bonusar över huvud taget?

Debatten kring bonussystem brukar blåsa upp med några års mellanrum och sedan blåsa förbi utan att ha gett några egentliga förändringar. Och det är lite märkligt med tanke på den nya forskning som belyser problemet med just bonusar.

Är bonussystem rätt metod att motivera?

Det finns mycket forskning som visar på problemet med bonusar som motivation.

En stor tankefåra kommer från professor Edward Deci på University of Rochester. Han har forskat kring och publicerat artiklar om motivation sedan 1975 och ligger bland annat bakom SDT (self-determination theory). Det är ett relativt komplext område, men jag gör ett försök att förenkla här.

Inom SDT väljer de att dela upp motivation i två delar:

  1. Intern motivation, som kommer av att man vill uppnå interna belöningar som till exempel känsla av utveckling, och där man gör saker för att man gillar att göra dem.
  2. Extern motivation, som kommer av att man vill uppnå externa belöningar, som till exempel pengar (som kanske behövs om man inte känner intern motivation.)

En bonus är ju onekligen en extern motivator. Och det är tveklöst så att pengar motiverar människor (även om det visar sig att det finns en avtagande marginalnytta ju mer pengar man tjänar). Men det finns många sidoeffekter man måste ta i beaktning:

  • Om du utför en kognitivt enkel uppgift så gör du den snabbare och bättre om du får monetär belöning
  • Om du utför en kognitivt belastande uppgift så presterar du sämre om du erbjuds en monetär belöning (och de flesta ledare har väl ändå relativt komplexa uppgifter att lösa?). Dessutom visar studier att kreativiteten blir sämre om du får en monetär belöning för att lösa ett problem
  • Om du alltid får bonus, det vill säga att du kan ta den för given, så sänker det din interna motivation
  • Om du inte får bonus ett år så sjunker också din interna motivation eftersom avsaknaden av bonus ses som en kritik kring din kompetens

Om man väger in dessa forskningsresultat i bonusdebatten bör man ställa sig frågan om bonussystem verkligen är rätt metod för att motivera människor.

Varför fungerar inte bonussystem?

Det är oerhört svårt att designa ett bonussystemsom driver rätt beteenden.

Dels är det svårt att undvika suboptimeringar i en organisation: om IT-avdelningen får bonus på att spara in på kostnader, medan en affärsenhetschef får bonus om hen lyckas digitalisera sin enhet, ja, då uppstår en intressekonflikt där det hade varit bättre om bägge parter hade sett till hela organisationens behov.

Dels är det också svårt att sätta rätt mål i vår snabbföränderliga VOKA-värld. De flesta upplever att de mål man satte i affärsplaneringen redan börjar skava i mars och är direkt fel någonstans runt sommaren. Men om du kopplar bonus till måluppfyllelsen så kommer människor driva mot sina mål ändå, även om det inte är det bästa för organisationen som helhet.

Så, vad är alternativet till bonusar?

Vi på Stardust ser en tydlig trend bland att mellanstora tillväxtbolag går bort ifrån bonussystem, av ovanstående anledningar. Men det går även att hitta exempel bland stora amerikanska bolag: Netflix har till exempel inte bonusar ”för att det hämmar kreativiteten och leder till suboptimering”.

Jag tänker helt enkelt att bonusar är ett förlegat koncept, nu när vi vet att det som faktiskt motiverar människor är en känsla av meningsfullhet och tillhörighet, att man känner en hög grad av autonomi och att man känner att man utvecklas. Och bonusar är ett koncept som dessutom kan leda till en massa beteenden som faktiskt motverkar det vi vill åstadkomma med vår organisation.

Så vad är alternativet? Ge människor en rättvis lön, i en utvecklande kontext som de kan fylla med meningsfulla arbetsuppgifter. Och kan du dessutom dela med dig av vinster i en vinstdelning, optioner eller aktier som driver mot ett helhetstänk så är det en bra grädde på moset.

Lyssna på P1-morgon Är vd-bonusar föråldrade? (20 april 2021) där Henrik Martin medverkar eller läs artikeln Fler bolag väljer bort bonusar (betalvägg) i Dagens industri (19 april 2021) där Henrik Martin och Charlotta Wikström från Stardust medverkar.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation ställa om för att möta framtiden?

Att framtidssäkra din organisation för en snabbföränderlig värld kräver insikter och relevanta åtgärder. Vi på Stardust levererar analys och de skräddarsydda förflyttningar som behövs.

Läs mer om vårt erbjudande kring organisationsutveckling och framtidens organisationer och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”