Kompetensutveckla dina medarbetare – 5 exempel

Lästid cirka 3 minuter

Strategisk talent management

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

Kontinuerlig kompetensutveckling är något alla företag bör jobba med för att överleva på sikt. Vi bjuder på fem exempel för hur du kan kompetensutveckla dina medarbetare. Och de handlar inte om att gå en kurs.

Ingen har väl missat att lågkonjunkturen står inför dörren 2023 och att vi har ett minst sagt utmanande år framför oss. Men tuffa tider skapar också möjligheter för de med förmåga att tänka utanför den välkända ”boxen”. Ett område att tänka kring är kompetensutveckling.

Kompetensutveckling och utbildning används fortfarande synonymt och ansvaret ligger ofta på en icke affärsnära stab i organisationen. Det är en föråldrad syn då skillnaden mellan begreppen är väsentlig.

Varför kompetensutveckla dina medarbetare?

Kompetensutveckling är en livslång process för att utveckla kunskaper och färdigheter som syftar till personlig och professionell utveckling. Förenklat kan man säga att utbildning är en liten delmängd av kompetensutveckling.

Forskning från Center for Creative Leadership visar att högpresterande och framgångsrika personer får hela 70 procent av sin utveckling från interna arbetsrelaterade erfarenheter så som mer utmanande arbetsuppgifter och större ansvar, 20 procent från interaktioner med andra så som deltagande i projekt, arbetsgrupper, mentorskap eller nätverk och endast en mindre del, 10 procent från formell utbildning, till exempel kurser.

Något förenklat brukar man kalla denna syn på kompetensutveckling för 70/20/10-regeln som egentligen inte är en regel utan snarare ett modernt förhållningssätt till synen på optimal kompetensutveckling.

Med den här bredare definitionen kan man sen ställa sig tre huvudfrågor:

Hur arbetar vi med kompetensutveckling idag? Finns det tillräckligt tydliga kopplingar mellan det vi lägger utvecklingsresurser på och företagets mål och strategier? Var i organisationen ligger ansvaret? Stab eller linje?

Vilka av våra medarbetare är de mest förändringsbenägna och utvecklingsorienterade? Var i organisationen finns de mest ”digitalpositiva” medarbetarna med vilja och förmåga till snabb omställning? Var finns de med den största genomförandekraften?

Har vi rätt ledarskap i organisationen som förstår att kompetensutveckling är en av de absolut viktigaste uppgifterna för en modern ledare?

5 exempel på kompetensutveckling för dina medarbetare

Med svaren i ryggen är det bara kreativiteten som sätter hinder för att utveckla en rad kompetenshöjande och kostnadseffektiva initiativ enligt 70 % modellen ovan. Några exempel som vi och våra kunder har goda erfarenheter av och som ni kan inspireras av:

  1. Strukturerade mentorskap, interna eller externa, individuell eller för speciella grupper av chefer eller medarbetare
  2. Job rotation. Ett kanske lite ålderdomligt begrepp som får ny innebörd när vikten av att förstå helheter, undvika silos och jobba tvärdimensionellt ökar
  3. Specialuppdrag och projekt. Våga gå utanför boxen och sätt ihop arbetsgrupper med olika kompetens och bakgrund.
  4. Kunskapsworkshops och reflekterande team. Låt en grupp medarbetare djupdyka i relevanta frågor under en given tidsperiod för att finna ny, gränsöverskridande kunskap som delas i organisationen
  5. Nätverkande med kunder, partners, leverantörer eller intressenter. Använd affärskontakter till att skapa gränsöverskridande mötesplatser för kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

Kompetensutveckling – en fråga om överlevnad

Det går inte att förhandla om kompetensutveckling. De företag som inte arbetar strategiskt och inte har en plan för hur man säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling kommer nämligen inte att överleva på sikt.

Och aldrig har frågan varit så utmanande som nu. Konkurrens om de bästa talangerna med ökade krav på meningsfullhet och utveckling i arbetet, extrema geopolitiska utmaningar med konsekvenser på företagandet i form av ökade kostnader och behov av besparingar samt exponentiell digitalisering av varor och tjänster kommer att sköta om det. Snabbt och obarmhärtigt.

Aldrig tidigare har det varit så angeläget och funnits så stora möjligheter till kompetensutveckling som nu.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med strategisk talent management?

Med ett decenniums erfarenhet inom området kan vi på Stardust garanterat få era talangsatsningar att lyfta.

Läs mer om vårt erbjudande kring strategisk talent management och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”