Hur kan vi hjälpa till?
Digitalt engagemang

Så bygger du engagemang i teamet under Covid

av Philip Sjögren

2020-03-23

Minns du när muren föll 1989? Kort därefter drabbades Sverige av en bankkris och 500% ränta. Det var hösten 1992. Sen kom den asiatiska finanskrisen samtidigt som fågelinfluensan 1997. År 2000 fick vi .com-kraschen, följt av SARS 2002, Finanskrisen 2008, Svininfluensan 2009 och Ebola 2014. Till detta la britterna på lite Brexit och samtidigt som vi alla fortsätter värma upp planeten. Och så fortsätter den accelererande digitala revolutionen…

Inte konstigt att det svindlade redan 2019. Och då kom 2020 och med det ett nytt ord, Covid-19, som fått alla tidigare kriser att verka rätt stillsamma. Ingen kan väl längre ifrågasätta att världen är VOKA[1].

Jag har under veckan fått flera frågor om mina tankar kring distansarbete givet Covid och det nya begreppet social distansering. Distansarbete är inget nytt eftersom många företag har team som länge arbetat tvärs gränser, tidszoner, kontinenter och kulturer. Men ledarskap i Covid-19 skiljer sig på två grundläggande punkter. Dels att team som brukar arbeta sida-vid-sida utan förberedelser har tvingats ifrån varandra på obestämd framtid. Dels att den verklighet företagen kommer att verka inom efter krisen kommer att se annorlunda ut från idag – men ingen kan säga hur. Detta skapar en stor osäkerhet och säkert en hel del personlig oro. Vad ska vi göra som chefer i denna situation?

Plötsligt utslängda team. 

Börja med det enkla. Skapa närhet, kommunikation och utrymme för utbyte.

  • Se till att ha flera morgonmöten, alltid med kamera på så att teammedlemmarna får incitament att komma upp, klä på sig, komma igång med dagen.
  • Tala med varje person individuellt flera gånger i veckan, gärna varje dag. En enkel ”check-in” där du frågar ”Hur mår du? Hur går det? Kan jag hjälpa till?”. Med vissa teammedlemmar går det snabbt, med andra tar det längre tid. Lyssna ordentligt och var flexibel.
  • Avsluta veckan med ett gruppmöte: Vad gjorde vi bra den här veckan? Hur kan vi samarbeta ännu bättre nästa vecka? Fokusera inte så mycket på vad ni har gjort, utan snarare hur ni har gjort det.
  • Låt teamet bestämma hur ni ska interagera informellt: många väljer en virtuell fika/lunch, andra väljer att alltid arbeta med kameran på för att kunna småprata. Varför inte en virtuell AW? Det viktiga är att ni minst 1 gång om dagen har informella möten via någon kanal. Var uppmärksam på om någon ofta inte är med, men respektera allas olikheter.

Vi på Stardust har satt ihop de tjänster och erfarenheter som vi tror kan göra bäst nytta för din organisation, din ledningsgrupp samt dina team och medarbetare under det rådande läget.

Okänd framtid

Ingen vet hur post-covid tiden kommer att se ut. Vissa kommer komma ut på topp. Samtidigt talas det om omstöpta logistikflöden, säkert många konkurser och lika säkert nya spelare. Också samhället kommer att påverkas i någon form och det talas om risken för massarbetslöshet. I en sån osäkerhet är det ingen idé att du som chef låtsas veta mer om framtiden än andra. ”Embrace your ignorance” brukar min kollega Henrik säga.

Och eftersom du inte vet vad som kommer att hända, använda den kollektiva intelligensen i teamet för att lösa problem i större utsträckning än tidigare, i stort som smått.

Börja också med att formulera teamets syftet. Simon Sinek säger att “no-one remembers you for what you do, they remember you for why you do it.” Om du inte redan har svaret på varför ni finns kan du med fördel ena teamet i ett arbete kring det. När syftet (varför) är klart brukar målen bli lättare att förstå: var ska vi vara till sommaren? I slutet av året? Och det tredje steget handlar om att med teamets kollektiva intelligens hitta vägen från nutid till (osäker) framtid.

Lycka till och passa på att förbereda ditt team för framtiden!

Vill du resonera mer kring ledarskap i Corona-tider, slå en signal.

 

 

[1] Volatil, Osäker, Komplex och Ambivalent, fritt översatt från Engelskans Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous

 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest