Johan Eklund har 15 års erfarenhet som entreprenör och konsult inom kommunikation, lärande och förändring. Han har specialiserat sig inom medarbetarengagemang, teamutveckling, samarbete, företagskultur, performance development och lärande.

Johan är frekvent anlitad som moderator/facilitator, talarcoach, utbildare, executive coach, projektledare och idéspruta. Han är även grundare till Interactive Meeting, ett verktyg för att leda och stödja mötesprocesser.

Johan är certifierad förändringsledare enligt PROSCI samt är certifierad i Susan Wheelan’s GDQ (Teamutveckling). Tidigare har han bland annat varit säljchef och utbildare på Ericsson Global Services samt på Ericsson i Chile. Han har examen från KTH i Stockholm med inriktning på radio och elektronik.

Våra tjänster ger organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.