Hur kan vi hjälpa till?
struktur

För att utveckla er kultur – var beredd att ändra er struktur

av Johan Eklund

2019-01-29

Alla organisationer har en kultur. Ofta flera. Kulturen har uppstått ur någonting. Detta någonting består till stor del av strukturer och därför handlar kultur även om struktur vilket man ofta försöker ignorera. Det går inte.

Det finns många begrepp för ungefär samma sak. Värdegrund och företagskultur. Vi pratar om värdeord, värderingar och ledstjärnor. Oavsett vilket ord vi använder så handlar det om hur vi beter oss, respektive inte beter oss, här på jobbet eller som representanter för vår verksamhet. Verksamhetens kultur är summan av beteenden som vi uppvisar både när allt går som planerat och i situationer när vi är under stor press och stress. I det senare fallet är kulturen särskilt viktig.

Det finns några generellt underskattade frågor vid utveckling av kultur i en verksamhet: ”Varför ser vår kultur ut som den gör?”, ”Vad finns det för strukturer som skapar vårt beteende?”, ”Behöver vi ändra något i dessa strukturer?”

En kund jag jobbade med hade ”Innovation” som en av sina ledstjärnor/värdeord. Vid en titt på deras styrning och uppföljning av medarbetare och projekt blev det snabbt klart att där inte fanns något utrymme för experiment,  att göra fel, eller ta risker. Då hjälper det inte med att lita till en workshop där man enas om att innovation betyder att man ska göra just det. En annan kund ville utveckla ”samarbete”. Organisationen var hårt KPI-styrd vilket fick som följd att alla tog hand om sina egna resultat men upplevde sig förlora på att hjälpa andra. Då spelar det ingen roll att VD skriver om ”Samarbete” i månadsbrevet. En tredje kund ville utveckla ”tillit” samtidigt som CFO stadigt ökade detaljrikedomen i den också ständigt ökande mängd rapporter som skulle skickas in till ledningen. Det blev inte så mycket effekt av de tryckta orden på kaffemuggarna…

Aktiveringen där vi pratar om önskvärda beteenden, hittar konkreta exempel på dessa och hjälps år att lyfta fram dem en central och väl fungerande (om än uthållighetskrävande) del i kulturutvecklingen. Men – vi kan inte bortse från de strukturer som finns i form av styrning, ledning och vad som ger uppmärksamhet. De strukturerna formar oss, och de behöver jobba med den önskvärda riktningen och inte emot. Oftast kräver det en del förändring och en tillit till just effekten av en stark och rätt riktad kultur. Har du med dig ledning och ledare på det? Om inte – börja där!

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest