Du kan antagligen bättre själv!

Lästid cirka 3 minuter

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt.

Påståendet i rubriken är såklart provokativt. Alla vet ju att grupper och team är sättet att göra saker på. Och mångfald berikar. Eller?

Mycket kan sägas och har sagts om team och deras utveckling. Och sannolikt kommer samtalet om detta öka rejält. Den provokativa titeln på den här bloggen till trots så menar jag att vi behöver väl fungerande team. Nu mer än någonsin. Det är en utveckling som kommer fortsätta. Uppgifterna ska trots ökad komplexitet lösas snabbare och med högre innovationsgrad. En VD jag pratade med för en tid sedan menade att ett typiskt industriprojekt som för några år sedan bemannades med 3 specialister nu istället kräver ca 30 personer! Man kan samarbeta utan att vara ett team, men jag tror du ser poängen. 

Tyvärr är det så att många grupper och team, fungerar och presterar sämre tillsammans än vad var och en av medlemmarna gör på egen hand. Det beror såklart på graden av beroende och hur kompetenser kompletterar eller överlappar. Men, ändå, en grupp har ofta färre strategier för informationsinhämtning och problemlösning än vad du har som individ. 

Rubriken ”Du kan antagligen bättre själv!” har sin grund i de många utmaningar ett team har för att verkligen fungera väl. Utmaningarna kommer ofta från komplexiteten i våra mänskliga behov av trygghet, bekräftelse, status, beroende, inflytande och ansvar. En konsekvens är det som kallas ”the common knowledge effect”. Den går i korthet ut på att team hellre diskuterar och delar information som redan är känd och som en majoritet av deltagarna föredrar. Funktionen det fyller kan vara sammanhållande och skapa en ”vi-känsla”. Men informationen tillför alltså ingenting nytt. Den kan mer betraktas som ett brus eller störning som skymmer sikten för sådant som är nytt och som gruppen borde ta in och lägga till sin gemensamma kunskap för att kunna skapa rätt förståelse och fatta rätt beslut. Det man som medlem (antingen man är officiell ledare eller inte) kan göra är t.ex:

  • var uppmärksam på ny information eller avvikande kommentarer
  • se till att alla får ordet
  • fråga efter avvikande åsikter.
  • Visa att du förstår och att åsikten är värd att prövas

Konkret innebär det att ibland vänta med beslut, att bekräfta att man förstår och har tagit emot en avvikande åsikt, att fråga saker som ”vad finns det som talar emot vårt resonemang?”, ”hur skulle en utomstående resonera?”, ”kan vi prova att kritisera vår idé för att se om den håller?”, osv. När du visar att du kan ställa dig bakom delar av den avvikande kunskapen så växer den i värde för gruppen i övrigt jämfört med när enbart en person har framfört den.

Att jobba i team och välfungerande grupper som stöttar varandra och drar nytta av varandra för att komma fram mot gemensamma mål är otroligt kraftfullt. Min förhoppning är att samtalet och kunskapen om teamutveckling breddas från att vara en del av ledarprogram till att vara något som alla medarbetare får ta del av. Medarbetare som inte är ledare skulle ha stor nytta av att förstå de mekanismer som ligger bakom väl fungerande teamarbete! Det är ju dem som utgör teamet. Visst vore det en naturlig utveckling?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Läs mer

None found

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”