Ta vara på olikheter på arbetsplatsen

Lästid cirka 3 minuter
Adressera olikheter och konflikter

Genom att ställa aktiva frågor om olikheter, annan information och andra synsätt kan du bidra till att din arbetsgrupp, team eller organisation utvecklas snabbare. Då kan ni ta er an den stora osäkerhet som präglar vår tid. Våra digitala arbetssätt synliggör behovet av ett strukturerat arbetssätt runt konflikter och oliktänkande för att skapa resultat. 

Att en grupp fungerar väl innebär att det finns en stark tillit mellan de personer som är med i gruppen och att man är bra på att få saker gjorda. I en värld som är i ett läge av mycket osäkerhet är detta en utmaning. En utmaning som dessutom ska hanteras digitalt.

Att arbeta tillsammans, samarbeta, är en förutsättning för att lösa de komplexa uppgifter de flesta har att hantera. Samarbete har även visat sig vara engagemangsdrivande. Vi mår helt enkelt bra av att lösa utmaningar tillsammans med andra. Det är dock ingen självklarhet att det blir så, medlemmarna i team och grupper har många utmaningar på sin väg till att nå en situation där man verkligen fungerar väl tillsammans.

Få grupper tyckte ens innan coronapandemin att de var jättebra på att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter. Det är inte lättare nu när möjligheten att läsa av kroppsspråk är mindre eller kanske obefintlig, eller när småsnacket runt kaffemaskinen inte finns. Mycket information försvinner med dessa möjligheter.

Ett annat utmanande fenomen som jag vill lyfta är så starkt och vanligt att det fått ett eget uttryck. ”The common knowledge effect”. Det innebär att en grupp hellre fortsätter prata om information som man redan har än att ta in nya aspekter. Man hjälps åt att bekräfta den existerande världsbilden och kan i detta bortse från viktig kunskap. Det skapar en känsla av trygghet att världen verkar se ut och fungera på ett sätt som stämmer med vår tidigare uppfattning. Det är en känsla av trygghet som kan visa sig vara falsk. Just nu, i tid av extra stor osäkerhet behövs det motsatta, ännu mer utforskade och ännu mer uppmärksamhet på omvärlden.

Ett sätt att hjälpa arbetsgruppen framåt och öka kvaliteten i både resultat och samarbete är att vara lite obekväm.

Du kan aktivt adressera både ”The common knowledge effect” och oförmågan att hantera konflikter. Här kommer några förslag på hur du kan göra:

  1. Be aktivt om andras synsätt och andras åsikter.
  2. Var snabb att bygga vidare på inspel som kommer så att du är med och ger dem en tyngd som får andra att intressera sig också.
  3. Du kan till och med be gruppen argumentera mot er inslagna linje. Eller be medlemmar argumentera med varandra för att undersöka en fråga ytterligare.
  4. Be medlemmarna ange två anledningar till varför de håller med och en anledning som de tycker talar emot ett förslag.

Att aktivt adressera, fråga efter, och undersöka olikheter kan vara ett sätt att tvinga gruppen anta nya perspektiv och förekomma att de nyttiga meningsskiljaktigheterna eskalerar till irritation eller personkonflikt. Din egen nyfikenhet på ny information och på medlemmarna bygger den tillit som får detta att fungera bättre och bättre med tiden.

När du lyfter den här typen av frågor i digitala möten, använd video så att ni ser varandra. Det ger mer information och större närhet. Använd gärna verktyg som imeeting.se eftersom det gör det lättare att anonymt samla olikheter och organisera dem till konstruktiva samtal.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”