Hur kan vi hjälpa till?
Hybrid working

Har framtiden nått även er arbetsplats?

av Björn Haring

, Henrik Martin

2021-04-13

Utvecklingen under coronapandemin och framtiden med ”det nya normala” kommer att ändra våra arbetssätt i grunden. På framtidens arbetsplats kombinerar vi i mycket större utsträckning kontorsnärvaro med arbete på distans. Vad behöver vi då tänka på när hybrid working blir vår nya vardag?

Trots vårsol och pågående vaccinering är det fortfarande närmast tomt på stadens terrasser och uteställen. Aprilkylan gör sitt, men den stora anledningen är förstås att vi ett år efter att pandemin kom till Sverige fortfarande jobbar hemifrån.

Lika tomt som på restaurangerna är det också på alla fina och fräscha arbetsplatser. Vi har blivit vana vid digitala möten och att arbeta hemifrån och nya ord som zoom-fatigue, workation och distansanställda används flitigt.

Även om många längtar tillbaka till kontoret så kommer vi troligtvis att arbeta hemifrån året ut och framöver kommer vi i mycket större utsträckning kombinera kontorsnärvaro med arbete på distans. Framtidens arbetsplats och hybrid working är här för att stanna.

Framtidens arbetsplats

På framtidens kontor finns inga stolar enligt konstnären Barbara Visser och arkitekterna Erik och Ronald Rietveld. Foto: Jan Kempenaers

AI-rum eller bara billigare kontor?

Många av våra kunder och kontakter pratar om att framtidsanpassa sina arbetsplatser och vi på Stardust håller själva för fullt på med att inreda vårt nya kontor. Flytten har lett oss in på hur vårt ändrade arbetssätt påverkar våra egna behov och hur ett optimalt hybridkontor borde se ut.

Ett aktivitetsbaserat kontor med ännu färre arbetsplatser? Fler mötesrum? Platser för videomöten? Större och luftigare kök för spontanmöten? Närmare kommunikationerna? Snabbare bredband och kanske ett AI-rum?! Eller handlar det om något helt annat?

Självklart är tanken med finare, något mindre, och inte minst billigare kontor lockande för många i dessa tider när många arbetar hemifrån och kontoren ekar tomma. Många CFO’s har redan börjat räkna hem pengarna och inköpsavdelningarna klurar på förhandlingen med fastighetsägaren.

Nya möjligheter på framtidens kontor

Kostnadsbesparingar för kontorslokaler i all ära, men det vi verkligen behöver prata om är vad framtidens arbetsplats egentligen behövs till och vad som skapar tillhörighet, engagemang och handlingskraft när hybrid working blir vår nya vardag.

Alla erfarenheter och utvecklingar under corona-året och framtiden med ”det nya normala” kommer att ändra våra arbetssätt i grunden. Nya förväntningar, möjligheter och behov i verksamheten kommer att påverka både utformningen och storleken på framtidens arbetsplatser.

Under det omvälvande gångna året har vi ju upptäckt många fördelar med hybrid working. Men vi har också upptäckt att samarbete, erfarenhetsutbyte, trygghet, tillhörighet och engagemang har minskat i många organisationer.

Hybrid working – tänk på det här

Så vad ska vi då tänka på för att skapa ett välfungerande arbetssätt utifrån hybrid working? Som vanligt anser vi att man bör utgå ifrån affärsbehoven och arbetets behov för samarbete, egen tid och synkning och därefter designa och utveckla kontoret och arbetssätt samt kultur, ledarskap och medarbetarskap i en fungerande helhet:

Ways of working

 • Vad behövs och vad skapar värde i verksamheten?
 • Hur skapar vi ett flow i vår vecka och vår vardag som möter både behov för egen tid och behov för samarbete och avstämning?
 • När kan man jobba hemma, när kan man inte det?
 • När måste vi ses IRL?
 • Vilka mötesstrukturer måste vi ha så att vi kombinerar verksamhetens och gruppens behov med individens förväntningar och önskemål?

Kontoret

 • Vad ska kontoret användas till egentligen?
 • Hur skall kontoret se ut?
 • Hur stort skall kontoret vara och hur ska fördelningen mellan arbetsplatser och sociala platser se ut?
 • Ska det bara finnas en arbetsplats, eller ett centralt kontor och flera hubbar?
 • På vilket sätt ska hemmakontoren ingå i kontorslösningen?

Ledarskap och kultur

 • Hur behöver kulturen förstärkas eller förändras i och med hybrid working?
 • Hur utvecklar vi ett ledarskap som kan hantera denna komplexitet?
 • Hur stöttar vi medarbetarna så att självledarskap blir en del i gemensamt ansvarstagande så att inte hybrid working leder till en verksamhet med en grupp självgående eller ensamma medarbetare?

Konstnären Visser och arkitektbyrån RAAAF började redan 2014 att utforska bekväma stående arbetssätt. Det ledde bland annat till den animerade videon Sitting Kills.

Mot framtidens arbetsplats!

Det är klart det är lockande för många pressade verksamheter att minska kostnaden för kontor som ändå stått och kanske kommer fortsätta att stå tomma.

Vårt råd är att samtidigt som ni förhandlar med hyresvärden – passa på att utveckla nya attraktiva och effektiva arbetssätt genom att investera i ways of working samt ledarskap och kultur som skapar bra flow, samarbete och engagemang i verksamheten.

Hur tänker ni? Vad händer på er arbetsplats? Hur utvecklar vi en konstruktiv dialog med alla inblandade och intressenter kring er framtida arbetsplats?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest