Hur kan vi hjälpa till?
Digitalisering

Effekterna av digitalisering inom Talent Management

av Sofie König

2017-05-29

Effekterna av digitaliseringen ger upphov till stora förändringar även inom området Talent Management. Det finns många frågeställningar som håller företagsledningen vaken om nätterna. Nu går det snabbare än någonsin och det gäller att verkligen hänga med i utvecklingen. Och det är viktigare än någonsin att ha en tydlig handlingsplan för sitt Talent Management arbete.

Frågor man behöver ställa sig innan arbetet med handlingsplanen tar form är: Vilka makrotrender påverkar vår bransch och vår organisation, vart är vi på väg och hur påverkar digitaliseringen vår verksamhet? Varför ska kunderna välja våra produkter eller tjänster och hur ska den framtida kundupplevelsen se ut?

Här kommer fem konkreta tips och råd om vilka områden du behöver fokusera på när du arbetar med hur du kan framtidsrusta din organisation inom Talent Management:

  1. Hur företagen skall organiseras i framtiden är för många företagsledningar en stor fråga. Nio av tio företagsledare är övertygade om att deras bransch kommer att påverkas av digital teknik. Frågan de ställer sig är hur de skall skapa en organisation som matchar förändringsbehoven. Nya ledord för framtidens organisationer är snabbhet, samarbete och flexibilitet. Frågan att ställa sig är: är vi organiserade på ett sätt som hjälper oss att åstadkomma det vi vill? Framtidens organisationer organiseras inte i rutor och hierarkier. De består av löst sammansatta nätverk som samlas kring en arbetsuppgift eller ett problem.
  2. HR-avdelningen kommer att bli ännu mer strategisk och rådgivande. Allt som har med administration att göra kommer att digitaliseras och därmed effektiviseras. Artificiell intelligens (AI) får en allt viktigare roll. Systemen kopplar ihop allt fler källor av information för att förutse vad du vill göra och passar in att göra i exempelvis din nästa roll. Exempel på information som kommer att kopplas ihop är utbildning, tidigare erfarenheter, preferenser men också ditt personliga avtryck från internet. Flera steg i rekryteringsprocessen är redan digitaliserad genom automatiserade system, t.ex. matchning och bokning av lämpliga kandidater. Varianter som ”previews live” eller inspelade kandidatpresentationer kan vara ett sätt att lära känna kandidaten tidigt i urvalsprocessen. På sikt kan roboten komma att ta över kandidatintervjuer. Den rådgivande och strategiska rollen blir kvar och understödjs allt mer av AI-baserade analysverktyg.
  3. En annan viktig effekt av digitaliseringen är att det kommer fler bra HR verktyg, t ex i form av appar. Flera av dessa verktyg är till för att hålla engagemang och dialog igång i företaget. Till exempel ”temperaturmätare”, där företagsledningen kan hålla en interaktiv dialog med medarbetarna. De nya verktygen kan bidra till större engagemang, och engagerade medarbetare vill vi ha. I Gallups undersökning härom året visade det sig att endast 16 % av alla medarbetare är engagerade i sina jobb. Engagemang står i direkt korrelation till produktivitet. Desto mer engagerade medarbetarna är, desto mer blomstrande organisationer får vi. Genom de digitala verktygen kan du som medarbetare bli ”puffad”, få påminnelser och känna dig sedd, lyssnad på och bekräftad.
  4. Medarbetarnas kunskaper blir snabbare föråldrade. Det gäller att verkligen förstå vad medarbetarna behöver kunna både idag och i framtiden. För vissa roller finns det inte ens utbildningar att tillgå. Frågorna som ledningsgruppen behöver ställa sig är: Har vi rätt kompetens för att kunna erbjuda det vi vill, kopplat till att kunskap ännu snabbare blir föråldrad? Hur skapar vi en lärande organisation? Och hur kan vi använda ny teknik för att få en så effektiv kompetensutveckling som möjligt?
  5. Den digitala transformationen ställer helt nya krav på ledarskapet. Ni kommer behöva ha digitala, förändringsbenägna ledare som vågar ta risker, är duktiga på att nätverka och framförallt är trygga i att allt förändras hela tiden och att det inte finns svar på alla frågor. Hur säkerställer ni att ni har rätt ledare på plats nu och i framtiden? Mäter ni och följer upp förmågor och egenskaper? Ger ni rätt stöd i ert ledarutvecklingsprogram?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest