Så får du din affärsstrategi att faktiskt hända

Lästid cirka 3 minuter
Affärsstrategi

Trots att omvärlden har förändrats radikalt sitter många organisationer fast i föråldrade strategi- och affärsplaneringsmetoder, vilket resulterar i att viktiga förflyttningarna som beslutas sällan genomförs. I denna artikel utforskar Stina Treven hur företag kan bryta gamla vanor och implementera effektiva affärsstrategier som passar vår snabbföränderliga värld. Med konkreta steg visar Stina vägen till agila affärsplaner som faktiskt genomförs.

Jag blir alltid förvånad när jag stöter på företag och organisationer som fortfarande använder föråldrade strategi- och affärsplaneringsmetoder, trots att omvärlden har förändrats radikalt. Det är sällan som de viktiga förflyttningarna som beslutas faktiskt genomförs. Det är också vanligt att höra VD:ar och andra ledare uttrycka frustration över bolagets bristande genomförandekraft, vilket blir särskilt påfrestande när kraven på snabbare förändringar bara ökar.  

Det är därför nödvändigt att ta in den agila filosofin och arbetssättet i affärsplaneringen och verkligen få strategin att komma till liv. I det här inlägget delar jag med mig av några avgörande nycklar för att lyckas med den omställningen.

Kraftsamla kring några prioriterade förflyttningar

Att försöka göra för mycket på en gång är vanligt, men sällan effektivt. Genom att identifiera och fokusera på 2–3 prioriterade områden kan du och ditt företag uppnå viktiga resultat. Tydliggör varför dessa områden är viktiga och varför de andra kanske inte lyfts fram i samma utsträckning. När dessa mål är uppnådda, kan ni gå vidare till nästa steg.

Skapa en enkel och tydlig målkarta som guidar i vardagen

Översätt affärsplanen till en visuell och lättförståelig målkarta. En modell som OKR (Objectives and Key Results) är gjord för agil strategiaktivering och kan vara till stor hjälp. Formulera 3-4 prioriterade mål (Objectives) som engagerar på djupet och koppla dem till mätbara nyckelresultat (Key Results) för att visa att ni är på rätt väg. Undvik att inkludera aktiviteter i målkartan – det kommer jag att återkomma till.

Följ upp regelbundet

För att visa att målen är viktiga och att ni bryr er, är det viktigt att regelbundet följa upp. Korta avstämningsmöten där alla är närvarande är avgörande för framgång. Tillsammans tittar ni på målkartan, följer upp avvikelser och identifierar vilka personer som behövs för att lösa problem och övervinna hinder. Djupare analyser och problemlösning flyttas till separata möten.

Fokusera på aktiviteter på kort sikt

I en agil och snabbrörlig värld är det meningslöst att planera för långsiktiga aktiviteter. Fokusera i stället på vad ni behöver göra de kommande veckorna eller månaderna för att ta er framåt mot målen. Det är avgörande att alla i teamet känner ägarskap för sina aktiviteter och åtaganden.

I en agil och snabbrörlig värld är det meningslöst att planera för långsiktiga aktiviteter

Våga välja bort

Ett av de bästa knepen för att få fart framåt är att tillsammans aktivt våga välja bort vissa saker och kommunicera det tydligt. På detta sätt kan ni guida era medarbetare utan att direkt säga åt dem vad de ska göra. Ni kan också tydligt avsluta vissa diskussioner och önskemål som återkommande poppar upp och som drar ner energi och får oss att tappa fokus.

Avslutande tankar om effektiv strategiaktivering

Omställningen till ett mer snabbrörligt affärsplanearbete är avgörande för att lyckas i dagens föränderliga värld. Börja med små steg och införliva de olika principerna som passar er organisation bäst, till exempel agilt och hela eller delar av OKR. Få stöd från högsta ledningen för att skapa en kulturförändring. Se till att ha ett coachande och stöttande ledarskap som delegerar ansvar till hela organisationen. Kom ihåg: “We are not looking for perfect, we are looking for progress”.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”