Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Psykologisk trygghet avgörande för effektiva team

Lästid cirka 5 minuter
Psykologisk trygghet
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Aldrig tidigare har psykologisk trygghet varit så viktigt som nu. I en alltmer osäker värld blir det faktiskt helt avgörande för att skapa framgångsrika team.

Här går vi igenom hur du som ledare kan främja psykologisk trygghet, vad forskningen säger och vilka hinder som kan stå i vägen. Låt oss tillsammans lyfta våra arbetsplatser genom att sätta psykologisk trygghet i centrum.

Varför psykologisk trygghet?

I vår ”nya” värld med accelererande förändringar, konstant osäkerhet och oförutsägbarhet blir det allt viktigare att medarbetare upplever psykologisk trygghet i sina team för att bli effektiva och inte sitta och ”hålla sig i skrivbordskanten”.

En studie publicerad i Harvard Business Review för ett par år sedan visar att i många företag spenderas mer än 75 % av de anställdas tid i samarbeten i olika team.

Forskningen visar att effektiva team snabbt förbättras och utvecklas, hittar misstag tidigare och löser problem snabbare än andra team. De som jobbar i sådana team är mer engagerade, känner mer mening och presterar bättre.

Som ett resultat ökar då den kollektiva intelligensens snabbt och man får ett effektivt team med högre tillfredsställda medarbetare och i slutändan ett lönsamt företag. Och den absolut viktigaste faktorn för att skapa effektiva och högpresterande team är just att det finns ett stort mått av psykologisk trygghet.

Den absolut viktigaste faktorn för att skapa effektiva och högpresterande team är just att det finns ett stort mått av psykologisk trygghet

Vad är psykologisk trygghet?

Ja, vad innebär då psykologisk trygghet? Främst handlar det om att känna sig bekväm, våga vara sig själv, visa svagheter, uttrycka åsikter, ta risker och fatta beslut utan rädsla för negativa konsekvenser. Det innebär alltså att känna sig sedd, accepterad och respekterad av chefer och kollegor.

Den psykologiska tryggheten har en uppmuntrande effekt på medarbetare att våga gå utanför den egna komfortzonen och därmed bidra till utveckling.

Hur skapar man psykologisk trygghet?

Som så ofta ligger ansvaret hos ledarna. De har en betydande roll i att skapa psykologisk trygghet inom teamet. Genom att vara öppna, ärliga och lyhörda samt ge regelbunden konstruktiv feedback, främjar ledare en trygg miljö. En bra idé är att visa sina egna misstag eller erkänna sina egna brister på exempelvis kunskap, vilket understryker hur beroende alla är av varandra för att lyckas. På detta sätt bidrar ledare till att skapa en kultur av öppenhet och samarbete.

Som så ofta ligger ansvaret hos ledarna. De har en betydande roll i att skapa psykologisk trygghet inom teamet.

Detta kan innebära att det tar lite längre tid i att låta alla komma till tals i möten, att utvärdera flera olika alternativ och att be teammedlemmarna om feedback. Men det är en investering som lönar sig.

Det är också viktigt att skapa en atmosfär där det är okej att göra misstag och att lära sig av dem. Detta kan minska rädsla för att misslyckas och göra att medarbetare känner sig mer tillåtna att ta risker och fatta egna beslut.

Även här är det viktigt att lägga tid på att utvärdera och verkligen lära sig av ”veckans misstag”. Just det är faktiskt en metod som vissa amerikanska sjukhus använder sig av. Genom att läkarna regelbundet delar med sig av sina misstag med sina kollegor bygger teamet både kunskap och psykologisk trygghet. Kanske läskigt första gången, men inte den tionde.

På Google, där man undersökt närmare 200 team för att hitta framgångsformeln, kom man kom fram till att just psykologisk trygghet var den avgörande faktorn i de framgångsrika teamen. Hur gick Google sen tillväga för att sprida framgångsreceptet i hela organisationen?

Jo, man började med att redovisa resultatet av studien för de (då 51 000) anställda. Bara genom att visa data och statistik som bevisade att psykologisk trygghet skapar bättre resultat legitimerade man behovet och ökade den interna förståelsen. Och nyfikenheten.

Medarbetarna fick en gemensam plattform och ett gemensamt språk att jobba med. Man blev konkret helt enkelt. Google uppmuntrar nu alla team att regelbundet diskutera normer och värderingar och att lära känna varandra bättre som individer och inte bara som arbetskollegor.

Och hur mäter man psykologisk trygghet?

Att mäta psykologisk trygghet kan vara en utmaning eftersom det handlar om känslor och uppfattningar. Det enklaste sättet är att göra det som en del i medarbetarenkäterna och sen se hur väl svaren korrelerar med resultaten för teamen.

De vanligaste hindren för att skapa psykologisk trygghet

Det absolut största hindret för psykologisk trygghet är brist på kommunikation, där chefer och ledare inte är tillgängliga för sina anställda eller inte visar att de bryr sig om deras välbefinnande.

En annan faktor är en rädsla för konsekvenser, där anställda inte vågar ta risker eller uttrycka sina åsikter av rädsla för att bli kritiserade eller dömda.

En tredje faktor som kan hindra bygget av psykologisk trygghet är den hierarkisk arbetsmiljön som tack och lov är på utdöende. Om medarbetarna inte upplever att de har inflytande eller kan påverka sin arbetssituation försvinner motivationen.

En faktor som kan hindra skapandet av psykologisk trygghet är den hierarkisk arbetsmiljön som tack och lov är på utdöende.

Vi på Stardust brukar ge våra deltagare på ledarprogram i uppgift att varje vecka ge minst fem konstruktiva feedbacks till sina medarbetare (alltså inte bara en klapp på axeln utan en väl genomtänkt konstruktiv feedback). Det är förvånande hur svårt det är och hur ofta de på fredag lunch kommer på att de bara lyckats med en …

Vill du fördjupa dig i forskningen?

Det finns flera studier som har undersökt psykologisk trygghet och dess positiva effekter på arbetsplatsen. En av de mest kända studierna är Googles Project Aristotle, som fokuserade på vad som gör ett team framgångsrikt. Studien visade att psykologisk trygghet var den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt team, före faktorer som kompetens och prestation.

En annan studie från Harvard Business Review visade att psykologisk trygghet kan leda till ökad innovation, bättre prestation och minskad personalomsättning. Studien konstaterade också att chefer som skapar en trygg arbetsmiljö kan få en konkurrensfördel på marknaden.

Så, för att summera. Psykologisk trygghet är en viktig faktor för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Genom att skapa en öppen och samarbetsvillig kultur, erkänna och värdesätta olika perspektiv och erfarenheter, och ha öppen kommunikation och vara lyhörda för anställdas behov och oro, kan chefer och ledare bidra till att skapa en trygg arbetsmiljö där anställda känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta är kanske den viktigaste ledaruppgiften idag.

It takes a team to make a dream come true!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”