Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Högpresterande team – vad är hemligheten?

Lästid cirka 4 minuter
Högpresterande team
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Många organisationer är i behov av att lösa komplexa uppgifter. Och många väljer att göra det genom att arbeta i team där medarbetarnas samlade kompetens ger synergi och effektivitet. Men vad är hemligheten till ett högpresterande team?

Vi på Stardust skriver ofta om fördelarna med att arbeta i team och hur man bygger effektiva team. Men vad innebär just högpresterande team? Och vilka är framgångsnycklarna?

Vad definierar ett högpresterande team?

Ett högpresterande team är en grupp skickliga individer som arbetar inom tvärfunktionella områden och som fokuserar på att uppnå ett gemensamt affärsmål.

Högpresterande team är kända för att vara innovativa vad gäller problemlösning och för att kommunicera och samarbeta på en hög nivå.

Som ett resultat är högpresterande team väldigt effektivt och levererar höga resultat.

Forskning om högpresterande team

Forskning visar att mer än 50% av alla arbetsgrupper är direkt ineffektiva. Synergieffekten uppnås inte alls och företaget lyckas inte maximera nyttan av all den kompetens som finns i gruppen.

Vidare visar forskning att ineffektiva team spenderar mindre än 38% av sitt fokus på uppgiften till skillnad från ett högpresterande team som spenderar mer än 75% av sitt fokus på uppgiften (källa: Susan Wheelan).

Varför öka fokus på högpresterande team?

En studie publicerad i Harvard Business Review visar att tiden vi spenderar i teamarbete har ökat med mer än 50% de senaste 20 åren och att i många företag spenderas så mycket som 75% av de anställdas tid i olika samarbeten.

Dessvärre visar forskningen också att majoriteten av alla arbetsgrupper inte lyckas maximera nyttan av den samlade kompetensen och resultaten uteblir.

Ineffektiva grupper spenderar för lite fokus på att lösa själva affärsutmaningen och mer på ”tjafs”.

En framkomlig väg är att börja med att lägga större fokus på att gemensamt besvara frågan varför man ska lägga så mycket tid på teamarbete:

 • Därför att vi har ett växande behov av att lösa ständigt mer komplexa tvärfunktionella affärsutmaningar – uppgifter där olika kompetenser och erfarenheter är helt avgörande. Men alltid med det gemensamma målet för ögonen.
 • Därför att olika kompetenser tillsammans utvecklar helt ny kunskap som vi är beroende av
 • Därför att vi får snabbare problemlösning och tid är pengar.
 • Därför att effektiva team minskar risk genom att tidigare identifiera misstag
 • Därför att en företagskultur präglad av god samarbetsförmåga är bra för arbetsgivarvarumärket. De organisationer som arbetar medvetet med att skapa högpresterande team har högre engagemang, lägre personalomsättning, färre sjukskrivningar och upplevs mer eftertraktade som arbetsgivare på arbetsmarknaden och har därför lättare att rekrytera, som till exempel Google.

Framgångsnycklar för högpresterande team?

Vilka är då framgångsnycklarna som du behöver ha koll på och som kännetecknar högpresterande team?

 • Medlemmarna känner till och accepterar teamets vision, strategi och mål och känner tillhörighet i gruppen
 • Teamet har utvecklat ett stödjande klimat och att ge feedback är helt naturligt
 • Kommunikationen är transparent och ärlig. Man ser konflikter som något som är normalt och till för att lösas
 • Olikheter ses som något positivt och medlemmarna är öppna för förändring och arbetar med ständiga förbättringar
 • Kreativitet och risktagande uppmuntras
 • Ledaren dominerar inte arbetet

Tillit – en nyckel i högpresterande team

”Tillitstudien” från Google är en utomordentlig grundkurs där man undersökte närmare 200 team för att hitta framgångsformeln.

Varför var vissa team mer framgångsrika än andra? Det handlade inte om ledarskapet, teamets sammansättning av de smartaste hjärnorna eller ett stort mått av struktur.

Vad var då hemligheten bakom de högpresterande teamen? Man noterade två beteenden som var gemensamma. För det första kom alla deltagare till tals lika mycket, de hade lika mycket airtime.

Och för det andra hade man en väl utvecklad social känslighet i teamet, det vill säga alla var lyhörda för hur kollegorna mådde, visade empati och omtanke. Man hade lyckats skapa en förtroendefull atmosfär och hög så kallad psykologisk trygghet.

Kunskapen kring gruppers utveckling är en avgörande framgångsfaktor nu och i framtiden och ansvaret ligger på ledarna. Hur arbetar ni med teamutveckling?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”