Hur kan vi hjälpa till?

Nycklarna till organisationens kompetensutveckling

av Henrik Martin

2014-12-04

Kompetens nämns ofta och är identifierat som centralt i de flesta branscher och organisationer.

Uttrycket används ofta lite slarvigt för det som istället borde kallas kunskap. Kunskap i sig kan definieras i olika nivåer med olika betydelse vilket är viktigt i olika sammanhang, t.ex. vid utbildningar och assessments. Men kunskap, att vara kunnig, räcker sällan. Det organisationer söker och behöver är inte enbart kunskap, utan genomförandekraft, d.v.s. kraften att omsätta kunskapen i handling. För att kunskapen ska omsättas i handling krävs att den kombineras med Förmåga och Motivation.

Sambandet mellan Kunskap, Förmåga och Motivation kan illustreras med kompetenstriangeln, där kunskap, förmåga och motivation utgör axlarna på triangeln. Själva genomförandeförmågan, d.v.s. kompetensen, illustreras av arean på samma triangel. Om någon av axlarna för Förmåga och Motivation minskar så minskar alltså genomförandeförmågan och därmed kompetensen.

Att skicka medarbetare på utbildning eller begära att få gå en kurs kan vara en bra start, men det räcker sällan hela vägen fram. Som ledare och medarbetare har du möjlighet att påverka utväxlingen på den kunskap som finns genom att påverka förmåga och motivation på olika sätt, t.ex.:

  • Performance Management/Målstyrning med tydligt och ärligt syfte, vision och mission som präglar verksamheten, kulturen och ledarskap och medarbetarskap. Att ha ett högre syfte uttalat och integrerat med affärsmodellen och ledarskapet är en tydlig trend som blir allt viktigare.
  • Ledarskap och medarbetarskap. Upplevelsen av att utvecklas kommer från ”lagom mycket för svåra uppgifter som jag löser med kollegor och får erkännande för det”. Som ledare och medarbetare påverkar du vilka uppgifter och ansvar som delas ut i organisationen och hur man löser dem.
  • Återkoppling, att delegera men inte släppa ansvaret och istället följa upp och anpassa stödet efterhand är centralt för att medarbetare ska kunna ta sig an svåra uppgifter och därmed skapa en reell och upplevd kompetensutveckling.

Nästa gång ni diskuterar kompetensutveckling, motstå den naturliga reflexen att diskutera kurser och fundera på hur er kultur och era system stödjer förmåga och motivation. Fungerar dessa väl så kommer kunskapen oftast på köpet.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest