Hur kan vi hjälpa till?

Så här får du motiverade och kreativa medarbetare – 6 tips

av Sofie König

2020-02-20

Engagerade medarbetare som är kreativa och nytänkande har en tydlig korrelation med ett företags lönsamhet och tillväxt. Att skapa ett genuint engagemang är samtidigt en av de svåraste utmaningarna man har som ledare.  Det finns dock forskning på området motivation som visar att man som ledare behöver ta hänsyn till både ”yttre” och ”inre” faktorer. Yttre faktorer handlar exempelvis om att erbjuda en trygg och trevlig arbetsmiljön, en rättvis lön, bra systemstöd och arbetsprocesser som gör att arbetet kan flyta på smidigt och enkelt

Om man som arbetsgivare inte tar hand om de yttre faktorerna så kommer det skapa missnöje och gnäll i organisationen. De inre faktorerna handlar om hur individen uppfattar arbetsplatsen som en miljö där jag utvecklas, känner mig delaktig och kan påverka mitt arbete. Upplevelsen av att ha en tydlig roll med ett tydligt uppdrag och att får uppskattning och erkännande för det jag gör. Som arbetsgivare behöver vi erbjuda en kombination av de yttre och inre drivkrafterna, då kommer du få ett positivt arbetsklimat med motiverade och kreativa medarbetare. Här kommer sex tips på hur du kan skapa förutsättningar för att få motiverade och kreativa medarbetare.

1. Det är OK att göra fel

Uppmuntra till nytänkande och visa i handling att det är tillåtet att göra fel. Alla företag med kreativa ambitioner måste vara beredda att ta lite risker för att kunna sålla ut en bra idé från en mindre bra. Rädda människor begränsar sig själva och håller sig inom boxen.

2. Släpp kontrollen

Kontroll dödar kreativitet och initiativförmåga. Att släppa kontrollbehovet och dela med sig av makt och inflytande är något som många chefer kan bli bättre på. Det handlar om att bli bättre på att delegera och att lita på att medarbetarna faktiskt är kapabla att ta eget ansvar för sina handlingar. Forskningen visar att medarbetare som känner delaktighet presterar bättre än genomsnitten.

3. Fokusera på det positiva

När du märker att medarbetarna gått utanför boxen och det börjar hända nya saker, förstärk känslan, uppmuntra och skapa förutsättningar för en fortsättning. Det kan handla om att låta medarbetarna frigöra tid för innovation, ta bort störande element eller andra insatser som tillåter oavbrutet fokus i den kreativa processen. Låt det ta tid!

4. Humor förstärker

Ibland glömmer vi bort att ha roligt och leka på jobbet. Förmågan att leka är grundläggande för all kreativitet.

5. Glöm inte ramarna

Riktning, ramar och processer skapar frihet. Skapande utan ramar fungerar inte. Ramar behövs för att samla ihop tankar och nya idéer.

6. Motverka stress

Stressade och överbelastade medarbetare med för mycket att göra blir aldrig kreativa. Som chef har du ett långtgående ansvar för att medarbetarna är i balans och att det finns tid för riktig avkoppling och vila.  Och var och när tänks de stora tankarna och löses de stora problemen? Oftast när du är avkopplad t ex på en löprunda, eller i solstolen.

Har ni en företagskultur som uppmuntrar till kreativitet och innovation?

Vill du läsa mer om kultur? Då kan du ladda ner vår populära Guide här.

Dessutom kan du läsa mer om våra tjänster här!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest