Hur kan vi hjälpa till?
kompetens

Det här är framtidens kompetens och talangutveckling

av Camilla Rask

2016-11-21

Idag förändras arbetsmarknaden så snabbt att många anser att det är omöjligt att förutsäga vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden. Jag vågar påstå att det är en stor utmaning men kanske inte helt omöjligt.

Det beror givetvis på vad vi lägger i begreppet ”kompetens”. Det handlar om mer än yrkeskunskaper och formell kompetens. Och den tror jag kommer att förändras så mycket och så fort att vi i dagsläget inte förstår hur mycket. Kompetens handlar även om personliga förmågor, framgångsrika beteenden kopplat till värdegrund och ledarskapsförmågor som möjliggör att utveckla dagens talanger i en ständigt föränderlig värld. Dessa förmågor tydliggör hur vi ska förhålla oss på vår resa mot målet (där målet i sig kanske är under ständig förändring). Kanske blir det våra mjuka förmågor och beteenden som avgör hur vi förhåller oss till att förändra och utveckla ny kompetens?

I dagens höga förändringstakt hävdar vissa, när det kommer till talangjakt, att det inte handlar om vilken kompetens medarbetarna har utan om förmågan att lära sig nya. Talangutveckling handlar för många om prestation och potential mer än om kompetensen i sig. ”Hire for attitude and train for skill” råder i många organisationer av olika orsaker. Attityd, motivation och engagemang kan vara direkt avgörande för att verksamheten ska lyckas, till och med viktigare än den kompetens talangen har. I vissa organisationer har man inget val, det finns helt enkelt inte talanger med rätt kompetens att tillgå för att utföra jobbet så det blir till att utveckla talangen på plats i organisationen.

En kombination av att ha rätt kompetens, medarbetare med potential och som presterar på topp är naturligtvis den mest åtråvärda kombinationen. Hur långt har ni kommit? Ta utgångspunkt i frågorna nedan:

  1. Vilket ledarskap gör er framgångsrika? Det kan t.ex. handla om ett ledarskap som kan leda i förändring, utveckla medarbetarnas talanger, skapa förutsättningar för högpresterande och effektiva team med engagerade medarbetare samt förmåga att bygga en feedbackkultur
  2. Vilket medarbetarskap/självledarskap gör er framgångsrika? Tydliggör vilka personliga förmågor och beteenden, kopplat till värdegrunden, som är avgörande för att nå mål och vision
  3. Vilka är era mest affärskritiska kompetenser? Är det kulturen som särskiljer er och hur beskriver ni den? Är det vissa personliga förmågor som är särskilt viktiga? Hur påverkas er verksamhet av teknikutvecklingen? Finns det framtida lagkrav som är avgörande? Specialistkompetens som behöver säkras?
  4. Vilken kompetens har era medarbetare idag och vilken förflyttning behöver ni göra? Har medarbetarna motivation, drivkraft, engagemang, vilja och förmåga att förflytta sig som leder vidare till punkt 5 & 6
  5. Hur ser er prestation och potential ut? Definiera begreppen och använd i talangutvecklingen
  6. Hur ser ert lärande ut? Har ni en lärande kultur på alla nivåer som främjar ständig utveckling? Modernt lärande med arenor där medarbetare kan mötas och utvecklas, såväl digitala som personliga.

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta med er talangutveckling, kontakta oss på Stardust Consulting.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest