Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Beteendeförändring på jobbet – 5 tips

Lästid cirka 3 minuter
Beteendeförändring på jobbet
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Att jobba med beteendeförändring och företagskultur i ett företag eller organisation tar tid. En företagskultur kan beskrivas som ett uttryck för bland annat de beteenden som råder i en organisation. När ett kulturutvecklingsarbete drar igång är ledare och medarbetare oftast väldigt entusiastiska, men att det tar lång tid att förändra beteenden underskattas tyvärr ofta.

Organisationer som medvetet lyckas utveckla en stark och tydlig kultur har några saker gemensamt jämfört med de organisationer som låter kulturen växa fram omedvetet eller helt utan styrning.

Skillnaden ligger i att de som medvetet jobbar med kultur och beteenden lyckas bibehålla energin så att beteendeförändring skapas över tid. För att lyckas med det har vi tagit fasta på några viktiga förhållningssätt:

Nudging – en knuff i rätt riktning

Skapa insikt om att beteendeförändring inte är en quick-fix eller något som kan klaras av på en medarbetarkonferens. Det viktiga är att ha en liten påverkan över lång tid.

Nudging, eller puffning på svenska, är en metod för att ändra människors beteende genom att göra det enklare att göra vissa val. Nudging kan översättas till ”en knuff i rätt riktning”.

Det kan handla om att göra det lättare att utföra arbetsuppgiften på ett visst sätt, exempelvis genom att anpassa arbetsprocess eller strukturer, eller göra det lättare att följa en viss regel och därmed agera mer hållbart.

Beteendeförändring behöver utrymme

Det är genom samtal och dialog med människor som vi har förtroende för och när vi får vara delaktiga i processen som vi kan acceptera att vi behöver anamma ett nytt förhållningssätt och nya beteenden.

Skapa utrymme för medarbetarna att tycka till och att koppla beteendeförändringen till sin vardag i sitt team och i sin roll – något som behöver ske löpande över tid.

Beteende i konkreta situationer

Fokusera på det konkreta och vardagsnära och gärna på situationer som medarbetarna tycker är svåra. Det är här man behöver få till engagerande diskussioner och samtal om beteenden som ska guida oss när arbetet blir svårt. En nyckel är alltså att komma nära de kritiska situationerna då kulturen ställs på sin spets. Vad har vi för beteende i dessa svåra situationer idag? Hur bör vi bete oss?

Engagerande exempel

Känslor är bättre än fakta. Det är något som reklammänniskor har känt till sedan länge. Genom att berätta en engagerande historia som kunden kan känna igen sig i, så lyckas bra reklam få kunden att associera positiva känslor till en viss produkt.

När vi pratar beteendeförändring vill vi också använda ett positivt och lustfyllt perspektiv. Vi vill få människor med engagemang och passion att berätta varför vi behöver göra en viss beteendeförändring. Den bästa metoden är alltså en god berättelse och ett gott exempel.

Tydlighet kring vad som förväntas

Skapa tydlighet kring vilka beteenden som skapar värde och som premieras i organisationen. Om vi kan göra det tydligt vilket agerande som förväntas i viktiga kritiska situationer minskar vi osäkerheten hos medarbetarna.

Genom samtal kopplat till konkreta situationer som kan uppstå i arbetet så underlättar vi för medarbetarna att göra rätt.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”