Hur kan vi hjälpa till?
Beteendeförändring på jobbet

Beteendeförändring på jobbet – 5 tips

av Sofie König

2021-03-23

Att jobba med beteendeförändring och företagskultur i ett företag eller organisation tar tid. En företagskultur kan beskrivas som ett uttryck för bland annat de beteenden som råder i en organisation. När ett kulturutvecklingsarbete drar igång är ledare och medarbetare oftast väldigt entusiastiska, men att det tar lång tid att förändra beteenden underskattas tyvärr ofta.

Organisationer som medvetet lyckas utveckla en stark och tydlig kultur har några saker gemensamt jämfört med de organisationer som låter kulturen växa fram omedvetet eller helt utan styrning.

Skillnaden ligger i att de som medvetet jobbar med kultur och beteenden lyckas bibehålla energin så att beteendeförändring skapas över tid. För att lyckas med det har vi tagit fasta på några viktiga förhållningssätt:

Nudging – en knuff i rätt riktning

Skapa insikt om att beteendeförändring inte är en quick-fix eller något som kan klaras av på en medarbetarkonferens. Det viktiga är att ha en liten påverkan över lång tid.

Nudging, eller puffning på svenska, är en metod för att ändra människors beteende genom att göra det enklare att göra vissa val. Nudging kan översättas till ”en knuff i rätt riktning”.

Det kan handla om att göra det lättare att utföra arbetsuppgiften på ett visst sätt, exempelvis genom att anpassa arbetsprocess eller strukturer, eller göra det lättare att följa en viss regel och därmed agera mer hållbart.

Beteendeförändring behöver utrymme

Det är genom samtal och dialog med människor som vi har förtroende för och när vi får vara delaktiga i processen som vi kan acceptera att vi behöver anamma ett nytt förhållningssätt och nya beteenden.

Skapa utrymme för medarbetarna att tycka till och att koppla beteendeförändringen till sin vardag i sitt team och i sin roll – något som behöver ske löpande över tid.

Beteende i konkreta situationer

Fokusera på det konkreta och vardagsnära och gärna på situationer som medarbetarna tycker är svåra. Det är här man behöver få till engagerande diskussioner och samtal om beteenden som ska guida oss när arbetet blir svårt. En nyckel är alltså att komma nära de kritiska situationerna då kulturen ställs på sin spets. Vad har vi för beteende i dessa svåra situationer idag? Hur bör vi bete oss?

Engagerande exempel

Känslor är bättre än fakta. Det är något som reklammänniskor har känt till sedan länge. Genom att berätta en engagerande historia som kunden kan känna igen sig i, så lyckas bra reklam få kunden att associera positiva känslor till en viss produkt.

När vi pratar beteendeförändring vill vi också använda ett positivt och lustfyllt perspektiv. Vi vill få människor med engagemang och passion att berätta varför vi behöver göra en viss beteendeförändring. Den bästa metoden är alltså en god berättelse och ett gott exempel.

Tydlighet kring vad som förväntas

Skapa tydlighet kring vilka beteenden som skapar värde och som premieras i organisationen. Om vi kan göra det tydligt vilket agerande som förväntas i viktiga kritiska situationer minskar vi osäkerheten hos medarbetarna.

Genom samtal kopplat till konkreta situationer som kan uppstå i arbetet så underlättar vi för medarbetarna att göra rätt.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest