Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

3 hörnstenar för att utveckla kultur, organisation och relationer

Lästid cirka 3 minuter
Author Image
22 september 2020
Hörnstenar företagskultur
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

En företagskultur kan definieras på många olika sätt. Vi brukar beskriva en företagskultur som hur vi beter oss, respektive inte beter oss på jobbet eller som representanter för verksamheten, internt såväl som externt. Här beskriver vi tre hörnstenar du bör känna till för att utveckla både kultur, organisation och relationer.

Företagskulturen är summan av det agerande vi uppvisar både när allt går som planerat, men även i situationer av press och stress. Det är i det senare fallet som kulturen verkligen skapar värde.

Många företag vill ha en kultur där människor tar ansvar, vågar testa nya arbetssätt samt är samarbetsvilliga och nyfikna att lära nytt – med kunden och affärens bästa för ögonen såklart.

För att kunna styra företagskulturen och införliva dessa beteenden i organisationen behöver hela systemet främja detta arbetssätt. Om inte är risken stor att relationerna i organisationen blir lidande och den kultur man pratar om och försöker utveckla blir mest tomma ord.

En kund berättade att de styrdes väldigt hårt på avdelningens KPI:er. Vilket fick till följd att alla fokuserade på sin egna funktion och individuella resultat, eftersom man upplevde att man förlorade på att hjälpa andra. I ett sådant läge spelar det inte så stor roll att man kommunicerar att ”samarbete är väldigt viktigt hos oss”.

Många företagsorganisationer är framtagna enligt traditionella metoder som bygger på stabilitet och förutsägbarhet och inte enligt de principer/beteenden som är viktiga idag. För att lyckas införliva en mer ändamålsenlig kultur behöver man se över sin organisationsmodell så att den möjliggör kulturutveckling. Får man organisation och kultur att gå hand i hand kommer även relationerna utvecklas positivt.

Här kommer tre frågeställningar som är hörnstenar när det kommer till att utveckla kulturen, organisationen och dessa relationer:

1. Har ni ett tydligt syfte med er verksamhet?

Organisation och kultur behöver i både helhet och delar formas för att stödja syftet – varför ditt företaget eller din organisationen finns till. Ansvar behöver fördelas och beslut fattas på ett sätt som speglar värdeskapandet till kunden, och gör det enkelt och naturligt för olika kompetenser att samarbeta och bygga relationer för ett gemensamt syfte.

2. Hur fungerar samarbetet mellan olika roller och avdelningar?

Sättet att vara organiserad behöver främja samarbete och relationsbyggande. Det ska vara enkelt att samarbete för att skapa värde för kunden. Alla enheter behöver sätta helhetens bästa först. Samarbete är en viktig del i detta, det är även viktigt att människor kan interagera, lösa problem tillsammans och söka råd och hjälp mellan olika delar i organisationen

3. Hur arbetar ni med styrning av verksamheten?

Organisationssystemet behöver utformas så att styrningen anpassas till komplexitet. Att den är utforskande och agil är viktigt för att kunna utforma verksamhet och resurser utifrån så långt man kan se och planera. Uppföljning görs mer i syfte att anpassa strategier och planer efter ändrade förutsättningar, än att bara säkerställa den ursprungliga planen.

Vill du ha fler tips och idéer hur du utvecklar en stark och lönsam företagskultur? Ladda hem vår populära guide ”6 steg till en stark och lönsam företagskultur”.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”