Hur kan vi hjälpa till?
Hörnstenar företagskultur

3 hörnstenar för att utveckla kultur, organisation och relationer

av Sofie König

2020-09-22

En företagskultur kan definieras på många olika sätt. Vi brukar beskriva en företagskultur som hur vi beter oss, respektive inte beter oss på jobbet eller som representanter för verksamheten, internt såväl som externt. Här beskriver vi tre hörnstenar du bör känna till för att utveckla både kultur, organisation och relationer.

Företagskulturen är summan av det agerande vi uppvisar både när allt går som planerat, men även i situationer av press och stress. Det är i det senare fallet som kulturen verkligen skapar värde.

Många företag vill ha en kultur där människor tar ansvar, vågar testa nya arbetssätt samt är samarbetsvilliga och nyfikna att lära nytt – med kunden och affärens bästa för ögonen såklart.

För att kunna styra företagskulturen och införliva dessa beteenden i organisationen behöver hela systemet främja detta arbetssätt. Om inte är risken stor att relationerna i organisationen blir lidande och den kultur man pratar om och försöker utveckla blir mest tomma ord.

En kund berättade att de styrdes väldigt hårt på avdelningens KPI:er. Vilket fick till följd att alla fokuserade på sin egna funktion och individuella resultat, eftersom man upplevde att man förlorade på att hjälpa andra. I ett sådant läge spelar det inte så stor roll att man kommunicerar att ”samarbete är väldigt viktigt hos oss”.

Många företagsorganisationer är framtagna enligt traditionella metoder som bygger på stabilitet och förutsägbarhet och inte enligt de principer/beteenden som är viktiga idag. För att lyckas införliva en mer ändamålsenlig kultur behöver man se över sin organisationsmodell så att den möjliggör kulturutveckling. Får man organisation och kultur att gå hand i hand kommer även relationerna utvecklas positivt.

Här kommer tre frågeställningar som är hörnstenar när det kommer till att utveckla kulturen, organisationen och dessa relationer:

1. Har ni ett tydligt syfte med er verksamhet?

Organisation och kultur behöver i både helhet och delar formas för att stödja syftet – varför ditt företaget eller din organisationen finns till. Ansvar behöver fördelas och beslut fattas på ett sätt som speglar värdeskapandet till kunden, och gör det enkelt och naturligt för olika kompetenser att samarbeta och bygga relationer för ett gemensamt syfte.

2. Hur fungerar samarbetet mellan olika roller och avdelningar?

Sättet att vara organiserad behöver främja samarbete och relationsbyggande. Det ska vara enkelt att samarbete för att skapa värde för kunden. Alla enheter behöver sätta helhetens bästa först. Samarbete är en viktig del i detta, det är även viktigt att människor kan interagera, lösa problem tillsammans och söka råd och hjälp mellan olika delar i organisationen

3. Hur arbetar ni med styrning av verksamheten?

Organisationssystemet behöver utformas så att styrningen anpassas till komplexitet. Att den är utforskande och agil är viktigt för att kunna utforma verksamhet och resurser utifrån så långt man kan se och planera. Uppföljning görs mer i syfte att anpassa strategier och planer efter ändrade förutsättningar, än att bara säkerställa den ursprungliga planen.

Vill du ha fler tips och idéer hur du utvecklar en stark och lönsam företagskultur? Ladda hem vår populära guide ”6 steg till en stark och lönsam företagskultur”.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest