Hur kan vi hjälpa till?

Vad innebär ”hög potential” idag?

av Charlotta Wikström

2015-02-18

Alla företag säger sig leta efter medarbetare med hög potential. Men vad menar vi egentligen och hur har definitionen på potential och företagens krav förändrats över tiden?

För mer än tre tusen år sedan innebar hög potential troligen hög fysisk prestationsförmåga. Det krävdes t.ex. sina män och kvinnor för att bygga pyramiderna runt 2500 f.Kr.

Under industrisamhällets framväxt och expansion runt 1800-talets mitt ändrades definitionen på potential drastiskt. Då innefattade den främst tekniska kunskaper i att kunna använda och utveckla den nya tekniken som revolutionerade det västerländska samhället.

Efter de två världskrigen och under hela 1900-talet stod intelligens, smartness och prestation i fokus. Smarta personer uppfann nya affärsmöjligheter. De med hög intelligens och driv blev framgångsrika entreprenörer som utvecklade samhället. Kunskapssamhället började ta sin form.

Men vad innebär hög potential i dagens Innovationssamhälle? Den tydligaste skillnaden mot tidigare epoker är fokus på förmåga snarare än kompetens. Förmåga att kunna hantera massiva informationsmänger under ökad osäkerhet och komplexitet. Eller annorlunda uttryckt:

Framtidens medarbetare med hög potential är de som har, eller kan utveckla följande förmågor:

  • Hög inre motivation. Förmågan att förändra och utveckla verksamheter för ett högre syfte, att skapa mening i det man gör
  • Stor nyfikenhet. Förmågan och viljan att hela tiden vill lära sig nya saker, bli utmanade och kräva konstruktiv feedback från mogna chefer
  • Insiktsfullhet. Förmågan att ta in och analysera stora mängder av information.
  • Engagemang. Förmågan att få alla att förstå och köpa in på en vision
  • Lösningsorienterade. Förmågan att jobba lösningsorienterat, sätta utmanande mål och hela tiden kämpa på trots motgångar

Vilka kriterier har ditt företag på ”hög potential”?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest