Hur kan vi hjälpa till?
talangutveckling

5 nycklar till framgångsrik talangutveckling

av Sofie König

2016-10-18

För många företag idag är bristen på talang den enskilt största tillväxthämmande faktorn. Trots detta saknar de allra flesta företag strategier för långsiktig talangutveckling och kompetensförsörjning.

Och bristen på talang kommer bara att bli ännu värre. Bara inom IT sektorn kommer exempelvis 60 000 ingenjörer saknas år 2030. Lägg där till lärarbrist och talangbristen inom sjukvården exempelvis. Hög tid alltså att börja arbeta mer strategiskt med företagets talangutveckling.

Det finns en hel del forskning på området talang- och kompetensutveckling och hittills är alla forskare överens om att framgång och topprestation i första hand är någonting som utvecklas genom goda träningsmöjligheter. Och så behövs naturligtvis ett eget engagemang, nyfikenhet och motivation till att utvecklas. När det gäller all träning är det extra viktigt att kvaliteten som erbjuds är hög och att man får återkoppling på sin träning.

Framgångsrik talangutveckling – 5 nycklar

  1. Utgå från att alla har talang. Leta efter talang i hela organisationen och på många olika nivåer. Inget företag kommer att ha råd att bara satsa på en liten klick högpresterare. Leta efter motiverade medarbetare med eget driv och nyfikenhet.
  2. Tänk utifrån och in, det vill säga låt de som arbetar närmast ”marknaden och kunden” identifiera de medarbetare som man bedömer har potential och talang. De brukar oftast ha rätt. Börja inte med en talangdefinition på personalavdelningen. Det är att tänka inifrån och ut och tar oftast alldeles för lång tid och fel kriterier kommer fram.
  3. Utsätt motiverade medarbetare för olika typer av ”träningsprogram”, det vill säga arbetsrotation, praktikplatser, projektarbeten, jobbskuggning, specialuppgifter, utbyte med kundföretag eller andra kreativa idéer. 80 % i den befintliga rollen, 15 % internt och 5 % extern utbildning. Då blir fokus på utvecklingen den rätta och kostnaderna lägre.
  4. Rätt ledare med ett coachande och uppmuntrande förhållningssätt till medarbetarna kan vara skillnaden på ett framgångsrikt och ett medelmåttigt företag. Rätt ledarskap säkerställer att drivna medarbetare får de rätta träningsförutsättningarna att utvecklas till talanger.
  5. De företag som är bäst på att tänka strategiskt när det gäller talangutveckling är de som blir framtidens vinnarföretag.

Hur arbetat ni med er talangutveckling?

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest