Hur kan vi hjälpa till?
strategier

Strategy Execution – från ord till handling!

av Björn Haring

2017-01-26

Den verkliga utmaningen med strategier och verksamhetsplanering är inte arbetet med att definiera strategier och göra verksamhetsplaner, men att säkra ett framgångsrikt genomförande i vardagen. ’Culture eats strategy for breakfast’ är bara en av många talesätt som pekar på att vardagen har en tendens att komma i vägen för genomförandet av verksamhetens storslagna strategier och planer.

I tidigare bloggar har jag skrivit om vikten av att engagera medarbetare i verksamhetsplaneringsarbetet för att få med medarbetarperspektivet och för att skapa förutsättningar för genomförande och engagemang hos ledare och medarbetare. Detta inlägg handlar om att gå från ord till handling.

För att gå från alla välvalda och välformulerade ord i de strategiska dokumenten till handling i vardagen krävs några tydliga steg som jag brukar beskriva i följande formel.

G = R x Ö x K x E

G står för Genomförande av strategier och planer som är hela grejen med att ta fram strategier och planer. Dessutom vill vi ha kvalitet i genomförande så att målen nås och verksamheten utvecklas

R står för Riktning som beskrivs i strategierna, planerna och målen i verksamhetsplanen.

Ö står för Översättning av planerna till det som är relevant och passande för en grupp eller en enskild medarbetare så det blir relevant för den rollen och det ansvar som gruppen eller medarbetaren har.

K står för Kompetens och kunnande som behövs för att genomföra det som ska göras på rätt sätt med den önskade effekten.

E står för Engagemang som medarbetarna känner för verksamhetens övergripande mål och deras specifika arbete och ansvar i vardagen.

Hur ligger ni till på de olika delarna i formeln? Har ni full koll på var det läcker energi som gör att ni inte får den optimala kraften i genomförandet av er strategi och era verksamhetsplaner? Läcker det lite i varje steg? Är det ett av stegen som är otydligt eller fattas? Och hur ser ni till att alla delar i formeln är tydliga och kraftfulla i vardagen, varje dag, hos varje medarbetare?

Att optimera kraften i genomförandet kan kännas som ett tungt ansvar för ledare och chefer, men från verkligheten vet vi att de flesta medarbetarna är väl insatta i vad som behövs för att nå verksamhetens mål, vad de kan ta ansvar för i sina roller, vilka kompetenser de behöver för att fylla sin roll och vad som skapar energi och engagemang i vardagen.

Mina 3 nyckelfaktorer för att stärka genomförandet av strategierna i vardagen är:

  1. Öppen dialog i verksamheten både kring ambitioner, målen och valen som utgör grunden för strategierna och kring hur det faktiskt går i verksamheten.
  2. Löpande dialog mellan chef och medarbetare där verksamhetens mål och riktning kopplas till vardagen.
  3. Uppföljning, feedback, coachning och aktivt arbete med att delegera ansvar som gör att medarbetare känner sig sedda och känner sig betrodda i sin roll och sitt ansvar.

 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest