Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Strategy Execution – från ord till handling!

Lästid cirka 3 minuter
strategier
Missa inte!

Den verkliga utmaningen med strategier och verksamhetsplanering är inte arbetet med att definiera strategier och göra verksamhetsplaner, men att säkra ett framgångsrikt genomförande i vardagen. ’Culture eats strategy for breakfast’ är bara en av många talesätt som pekar på att vardagen har en tendens att komma i vägen för genomförandet av verksamhetens storslagna strategier och planer.

I tidigare bloggar har jag skrivit om vikten av att engagera medarbetare i verksamhetsplaneringsarbetet för att få med medarbetarperspektivet och för att skapa förutsättningar för genomförande och engagemang hos ledare och medarbetare. Detta inlägg handlar om att gå från ord till handling.

För att gå från alla välvalda och välformulerade ord i de strategiska dokumenten till handling i vardagen krävs några tydliga steg som jag brukar beskriva i följande formel.

G = R x Ö x K x E

G står för Genomförande av strategier och planer som är hela grejen med att ta fram strategier och planer. Dessutom vill vi ha kvalitet i genomförande så att målen nås och verksamheten utvecklas

R står för Riktning som beskrivs i strategierna, planerna och målen i verksamhetsplanen.

Ö står för Översättning av planerna till det som är relevant och passande för en grupp eller en enskild medarbetare så det blir relevant för den rollen och det ansvar som gruppen eller medarbetaren har.

K står för Kompetens och kunnande som behövs för att genomföra det som ska göras på rätt sätt med den önskade effekten.

E står för Engagemang som medarbetarna känner för verksamhetens övergripande mål och deras specifika arbete och ansvar i vardagen.

Hur ligger ni till på de olika delarna i formeln? Har ni full koll på var det läcker energi som gör att ni inte får den optimala kraften i genomförandet av er strategi och era verksamhetsplaner? Läcker det lite i varje steg? Är det ett av stegen som är otydligt eller fattas? Och hur ser ni till att alla delar i formeln är tydliga och kraftfulla i vardagen, varje dag, hos varje medarbetare?

Att optimera kraften i genomförandet kan kännas som ett tungt ansvar för ledare och chefer, men från verkligheten vet vi att de flesta medarbetarna är väl insatta i vad som behövs för att nå verksamhetens mål, vad de kan ta ansvar för i sina roller, vilka kompetenser de behöver för att fylla sin roll och vad som skapar energi och engagemang i vardagen.

Mina 3 nyckelfaktorer för att stärka genomförandet av strategierna i vardagen är:

  1. Öppen dialog i verksamheten både kring ambitioner, målen och valen som utgör grunden för strategierna och kring hur det faktiskt går i verksamheten.
  2. Löpande dialog mellan chef och medarbetare där verksamhetens mål och riktning kopplas till vardagen.
  3. Uppföljning, feedback, coachning och aktivt arbete med att delegera ansvar som gör att medarbetare känner sig sedda och känner sig betrodda i sin roll och sitt ansvar.

 

 

Hur kan vi hjälpa till?

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

”Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”