Hur kan vi hjälpa till?
Nationella företagskulturer går tillbaka till stenåldern

Stenåldern lever i våra nationella företagskulturer

av Philip Sjögren

2020-11-17

Hur jämställda vi i Norden är jämfört med mer sydliga européer kan spåras 6 000 år bakåt i tiden. Ja, det menar Philip Sjögren som ofta föreläser om nationella skillnader kopplat till företagskultur.

”Det du säger stämmer på mina föräldrars generation, men inte längre i min ålder.” Det får jag ofta höra när jag föreläser om kulturskillnader mellan länder. Och visst är det så att länders kulturer förändras över tid, annars skulle vi umgås som på vikingatiden.

Samtidigt finns det intressant forskning som visar att de förflyttningar som sker inom kulturer också sker parallellt kulturer emellan. Så visst är den franska kulturen mindre hierarkisk idag än under Napoleon, men eftersom också engelsmän och svenskar blivit mindre hierarkiska så kvarstår de relativa skillnaderna mellan länderna. Det närmande många tycker sig uppleva ser inte forskarna.

Jag tycker det är spännande hur vissa kulturella särdrag går att spåra långt tillbaka i tiden. De nordiska kulturerna har till exempel länge varit relativt demokratiska. Att Island har världens äldsta parlament är en indikation på det, även om kvinnor och trälar var uteslutna från beslutsfattandet.

Hur långt tillbaka sträcker sig dessa kulturella särdrag? Professor Pascal Picq i Frankrike har nyligen skrivit en bok om mäns våld mot kvinnor bland homo sapiens jämfört med andra primater (Et l’évolution créa la femme).

Han beskriver där hur vår art är bland de mest förtryckande (av honorna). Han visar också på ett övertygande sätt att detta inte kan förklaras med evolution eller klimat, utan att det är en fråga som socialisering och kultur.

Dessutom visar han på olika fascinerande sätt hur detta förtryck av kvinnor ökade när vi övergick från jägarsamhälle till bondesamhälle. Slutligen menar han att man kan se hur södra Europa befolkades av bondesamhällen som var relativt förtryckande mot kvinnor, medan norra Europa befolkades av eurasiska folk som var mer jämställda. Med andra ord skulle den nordeuropeiska inställningen till relativ jämställdhet kunna spåras cirka 6 000 år bakåt i tiden.

När vi på Stardust arbetar med företagskultur och med nationella kulturer gör vi det grundligt. Vill du veta mer om hur vår kultur påverkar kommunikationen på arbetsplatsen, hör av dig till Stardust.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest