Hur kan vi hjälpa till?
Kulturella skillnader

Att brygga över kulturella skillnader

av Philip Sjögren

2019-04-29

”Att hitta någon som klienten gillar är lätt – då kan man skicka en psykopat. De brukar vara inställsamma” berättar Christine från Stardust Search när vi talar om det svåraste i chefsrekrytering.

”Men att hitta någon som ska funka på lång sikt, det är en helt annan utmaning” berättar hon vidare. Det handlar om personligheter som ska matchas, om företagskultur och om nationella kulturskillnader.

Kollegorna på Search hade nyligen ett spännande uppdrag. Att hitta en ny General Manager för Sverige för ett japanskt industribolag. Eftersom kunden är japansk så handlade rekryteringen mer om vilken position personen ska ha om 5-7 år, än den konkreta positionen som skulle tillsättas nu. Nästa position var att ersätta Norden-chefen som ca 2025 borde gå i pension.

Christine hade hittat den perfekta kandidaten. Han fick träffa några personer i den nordiska ledningen: där var det tummen upp! Nästa steg var att åka till Europakontoret i Tyskland och träffa de framtida cheferna.

”Där och då insåg vi att kandidaten måste preppas” berättar Christine. Kandidaten hade självklart stor internationell erfarenhet med många års arbete i Tyskland och England. Men givet hur tysk och japansk affärskultur brukar vara fanns det stor risk att mötet skulle bli mer av ett tysk-japanskt korsförhör på var sin sida om bordet än ett mysigt svenskt samtal med fika.

Eftersom vi på Stardust Consulting har lång erfarenhet av att jobba med interkulturella frågor, blev jag inkopplad. Det första jag gjorde var att låta kandidaten genomföra en nationell kulturprofil, där skillnaderna mellan dessa länders affärskulturer jämförs och kontrasteras mot kandidatens värderingar och preferenser. Återkopplingen blev ett spännande samtal om kommunikation, personlighet, ledarskap, uppfostran, traditioner, och företagskultur. Allt det som utgör den komplexa verklighet i vilken vi alla navigerar.

Resultatet av mötena i Tyskland blev det vi önskade. Kandidaten bekräftade korsförhöret och menade att det var mycket lättare att ta när man inser att det inte är personligt, utan kulturellt. Och de blivande cheferna imponerades av kandidatens lugn och sakliga förhållande till processen. Vi tror att det var början till vad den japanske klienten sökte: en lång och framgångsrik karriär i deras företag.

Jobbar du i en internationell miljö? Har du kollat dina kulturella preferenser? Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest