Hur kan vi hjälpa till?
Skippa värdeorden

Det är dags att skippa värdeorden

av Sofie König

2020-12-01

Värdeord. De finns där, men alltför ofta omvandlas de inte till beteenden i den anställdes vardag. Därför mister de sin kraft som styrmedel mot företagets vision och mission. Nu är dags att gå från (värde)ord till handling.

Ord i all ära, men när det kommer till en företagskultur så blir den tydlig först när den omsätts i värdeskapande beteenden. Många organisationer har värdeord och enligt forskning om organisationer brukar de flesta orden handla om kundfokus, medarbetarnöjdhet, innovation och kvalitet. I de allra flesta fall har värdeorden liten eller ingen betydelse i medarbetarens vardag.

Detta innebär tyvärr att de flesta medarbetares erfarenhet är att värdeord inte betyder något. En vanlig reaktion kan vara: ”ska vi ta fram värdeord nu igen?” eftersom det fortfarande är så vanligt att värdeord inte blir något annat än just ord som trycks på väggen vid receptionen och marknadsförs på hemsidan och intranätet. De finns där, men eftersom de inte har tydliggjorts och omvandlats till beteenden i den anställdes vardag, så saknar de sin kraft som styrmedel mot företagets vision och mission.

Vi på Stardust möter medarbetare som ser behovet av utveckling och förändring, men som gäspar när chefen inleder med att prata om värdeord. Behovet finns där absolut, men arbetsprocessen och verktygen som presenteras leder inte till önskat resultat.

För medarbetaren kan det bli frustrerande att sitta i ännu en workshop, som inte leder till någon förändring, i hur medarbetare samarbetar och bemöter varandra. Både uttalat och outtalat får man återkopplingen: ”vad vi säger här spelar ingen roll, vi kommer gå tillbaka till ’det gamla vanliga’”.

Så strunta i orden och prata om det som är viktigt på riktigt istället. Vilka är vi? Vad kännetecknar oss? Hur lägger man märke till det? Hur skiljer vi oss från andra? Hur beter vi oss mot varandra, egentligen? Kopplar vi vårt dagliga arbete till ett tydligt syfte? Hur ska man vara för att trivas och utvecklas hos oss? Vad har vi för förväntningar på varandra och när och hur skapar vi tillfällen att tydliggöra dessa? Hur pratar vi med och om varandra? Vilka vanor och ritualer är viktiga och betydelsefulla hos oss?

Det är vad vi gör som betyder något för organisationen, inte vad vi kan eller vilken personlighet vi har.

Det är vad vi gör som betyder något för organisationen, inte vad vi kan eller vilken personlighet vi har. Det är också viktigt att skilja på resultat och beteende. I arbetslivet vill vi ha resultat, vi vill ha effektivare arbetssätt, fler kunder, nöjdare kunder, bättre service, sälja mer, och så vidare. Det är resultatet som räknas, men det är medarbetarnas beteenden som ger fantastiska resultat. Eller inte.

Så, det handlar om att prata om just det; vilka beteenden behöver vi ser mer eller mindre av för att vi ska bli ännu mer framgångsrika? Vilka beteenden är värdeskapande på riktigt? Och vilka beteenden hindrar oss från att bli framgångsrika?

När ni kan omsätta allt detta i en berättelse, där och då börjar er kultur.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur du går från ord till handling.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest