Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Mäter ni ert kulturarbete?

Lästid cirka 3 minuter
Missa inte!

6 steg till en stark och lönsam företagskultur

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Många företag som säger sig vara värderingsstyrda har varken satt mål för vad de vill åstadkomma med sitt företags kulturarbete eller följer upp huruvida företagets värdeord hjälper medarbetarna i sitt arbete att nå visionen och affärsmålen. Detta framkom tydligt i vår Talent Management barometer.

Endast 36 % av ca 400 respondenter angav att de mäter och följer upp sitt kulturarbete. Och som vi läste i förra veckans blogginlägg så är det vad företagsledningen PRATAR om och följer upp som verkligen blir gjort. För att ta reda på vilket sätt kulturarbetet ska mätas och följas upp är det viktigt att backa tillbaka och fundera igenom vilka målsättningar och utmaningar företaget har och vad man vill åstadkomma med sitt kulturarbete. Handlar det om att få medarbetarna att i högre utsträckning agera i enlighet med ett visst värdeord? Vill ledningen säkerställa att kopplingen mellan vision, mål och värdeord är tydlig? Eller vill ni ta reda på om värderingarna odlar ”rätt” beteende och underlättar för medarbetarna att utföra sitt arbete framgångsrikt? Frågeställningarna kan vara många och beror som sagt på vad ni som organisation befinner er idag och vad ni vill uppnå på längre sikt. Ofta handlar frågeställningarna om att definiera den önskvärda kulturen och ta temperaturen på hur väl organisationen lever upp till den.

När målsättningen med kulturarbetet är identifierat rekommenderar vi att formulera ett antal frågeställningar som sedan kan följas upp på lednings-, individ, avdelnings-/funktionsnivå. Frågorna kan följas upp genom årliga, halvårsvis eller kvartalsvisa undersökningar i form av utskickad enkät, frågor på intranätet, genom fokusgrupper, eller intervjuer. Den dagliga uppföljningen i form av feedback och att belysa värderingarnas betydelse är självfallet det viktigaste verktyget, medan undersökningar kan hjälpa till att förstå vad företaget i ett större perspektiv behöver fokusera på för att få större effekt av sitt kulturarbete.

Vi har framgångsrikt arbetat med kulturindex som kan användas både som en temperaturmätare, som en del i en medarbetarundersökning eller som en helt fristående undersökning. Vi föreslår att ni börjar med en första nollmätning och utifrån resultatet tar fram handlingsplaner och sedan sätter mål och aktiviteter för ert kulturarbete. Kulturundersökningen kan med fördel brytas ner på teamnivå, så att resultatet av undersökningen både kan ge en benchmark hur teamet ligger till i förhållande till företaget i stort samt vilka frågeställningar man i teamet bör arbeta med för att i ännu högre utsträckning ” leva i enlighet med företagets värdegrund”. Om ni som de allra flesta organisationer inte mäter och följer upp ert kulturarbete idag reflektera kring följande tre frågor:

  1. Vilka utmaningar och målsättningar har ni idag?
  2. Vad vill ni åstadkomma med ert kulturarbete?
  3. Är kopplingen tydlig mellan företagets värdeord och hur dessa omvandlat i beteende bidrar till företagets framgång?

Som sagt, det vi PRATAR om blir gjort, OM vi mäter det!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med företagskultur?

Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé samt lönsamhet hjälper vi på Stardust er till en företagskultur med tydlighet, riktning och tillhörighet. Kanske vill ni börja med en inspirationsföreläsning eller workshop?

Läs mer om vårt erbjudande kring företagskultur och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”