Hur kan vi hjälpa till?
Träffas eller mötas?

Ska vi träffas eller mötas?

av Sofie König

2020-05-13

Det som har blivit ännu tydligare för mig under den senaste tiden är att ett företags framgång sällan definieras efter dess förmåga att tydliggöra vem som gör eller ansvarar för vad. Framgång växer ur förmågan att samspela och samverka både mellan människor i organisationen och utanför. Den kollektiva förmågan hos människor i en organisation är större än varje enskild individs förmåga. Lyckosamt samarbete gör att 1+1 blir 3 och i bästa fall ännu mer.

Trots detta är det vanligt att vi fortfarande fokuserar på individernas prestation och försöker mäta och följa upp det på ett så rätt sätt som möjligt. Tänk om det inte är den enskilda individens prestation som är det viktiga överhuvudtaget, utan det som händer mellan individerna när de möts och samarbetar? Vad händer då när vi sätter fokus på den enskilda istället för samspelet och samarbetet mellan människor i mötet? Om det är i samarbetet mellan människor som framgång skapas, så behöver vi också omvärdera hur vi ser på relationer och möten mellan människor. Från att se relationer som ett trevligt socialt inslag och möten som ett nödvändigt ont, till att se relationer som grunden för effektivitet och möten som en del av ett naturligt samspel.

Det gör också att vi i vår interaktion med människor bör fokusera på två saker. Dels att lösa den gemensamma uppgiften, och dels ta möjligheten att vidareutveckla relationen så att den blir ännu starkare och bättre till nästa gång vi möts. Att öppna upp och ge varandra feedback kanske är det som gör att den kollektiva förmågan inte bara blir tre utan tjugofem vid nästa utmaning eller problem som ska lösas.

Under Corona pandemin har våra möten verkligen satts på prov. Det vi lärt oss är att vi definitivt inte kommer att ses mindre i framtiden, men vi behöver mötas på ett annat sätt och i andra konstellationer. Om vi ser möten som en del av ett naturligt samspel och ett sätt att samverka, så behöver vi mötet för att söka råd, tänka tillsammans och koordinera. Det är teamets snarare än chefens möten och antalet deltagare, form och miljö är anpassade efter mötet syfte. Att mötas handlar om att komma bortom det ytliga och på riktigt få en djupare inblick i någon och det handlar om att ge utrymme för någons personlighet och drivkrafter. Så fundera igenom till nästa möte. Fokuserar vi på de saker som bidrar till vår framgång? Är rätt personer med? Fundera över dina relationer, hur kan du bidra till att utveckla dem. Och kanske den viktigaste frågan ska vi träffas eller mötas?

Vill du veta mer om våra tjänster, kolla gärna här! 

 

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest