Självledarskap

Ladda hem vår populära guide om självledarskap.

Ladda hem

Ska vi träffas eller mötas?

Lästid cirka 3 minuter
Träffas eller mötas?
Missa inte!

Teamutveckling – så utvecklar du effektiva team

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-postadress här.

Det som har blivit ännu tydligare för mig under den senaste tiden är att ett företags framgång sällan definieras efter dess förmåga att tydliggöra vem som gör eller ansvarar för vad. Framgång växer ur förmågan att samspela och samverka både mellan människor i organisationen och utanför. Den kollektiva förmågan hos människor i en organisation är större än varje enskild individs förmåga. Lyckosamt samarbete gör att 1+1 blir 3 och i bästa fall ännu mer.

Trots detta är det vanligt att vi fortfarande fokuserar på individernas prestation och försöker mäta och följa upp det på ett så rätt sätt som möjligt. Tänk om det inte är den enskilda individens prestation som är det viktiga överhuvudtaget, utan det som händer mellan individerna när de möts och samarbetar? Vad händer då när vi sätter fokus på den enskilda istället för samspelet och samarbetet mellan människor i mötet? Om det är i samarbetet mellan människor som framgång skapas, så behöver vi också omvärdera hur vi ser på relationer och möten mellan människor. Från att se relationer som ett trevligt socialt inslag och möten som ett nödvändigt ont, till att se relationer som grunden för effektivitet och möten som en del av ett naturligt samspel.

Det gör också att vi i vår interaktion med människor bör fokusera på två saker. Dels att lösa den gemensamma uppgiften, och dels ta möjligheten att vidareutveckla relationen så att den blir ännu starkare och bättre till nästa gång vi möts. Att öppna upp och ge varandra feedback kanske är det som gör att den kollektiva förmågan inte bara blir tre utan tjugofem vid nästa utmaning eller problem som ska lösas.

Under Corona pandemin har våra möten verkligen satts på prov. Det vi lärt oss är att vi definitivt inte kommer att ses mindre i framtiden, men vi behöver mötas på ett annat sätt och i andra konstellationer. Om vi ser möten som en del av ett naturligt samspel och ett sätt att samverka, så behöver vi mötet för att söka råd, tänka tillsammans och koordinera. Det är teamets snarare än chefens möten och antalet deltagare, form och miljö är anpassade efter mötet syfte. Att mötas handlar om att komma bortom det ytliga och på riktigt få en djupare inblick i någon och det handlar om att ge utrymme för någons personlighet och drivkrafter. Så fundera igenom till nästa möte. Fokuserar vi på de saker som bidrar till vår framgång? Är rätt personer med? Fundera över dina relationer, hur kan du bidra till att utveckla dem. Och kanske den viktigaste frågan ska vi träffas eller mötas?

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med teamutveckling?

Vi på Stardust hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”